Obrázok galérie

Vitajte na gréckokatolíckej stránke farnosti Nitra

Sestry a bratia, vitajte na našej gréckokatolíckej stránke farnosti Nitra. Naša nitrianska gréckokatolícka farnosť je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca farnosť. Práca v našej farnosti je misijnou prácou. Formuje sa tu spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich z rôznych kútov Východného Slovenska, ale aj noví veriaci pokrstení už v miestnom chráme sv. Štefana. Cieľom misijnej práce je vybudovanie stabilnej, živej farnosti, ktorá ponesie…

Obrázok galérie

Gréckokatolícky kňaz o. Štefan Ivančo je pochovaný v Nitre

o Štefan Ivančo. 8. Januára 1951 napísal cirkevný tajomník z Humenného na KNV do Prešova list tohto znenia: „Štefan Ivančo, bývalý gréckokatolícky dekan v Zubnom, verejné vystúpenie proti Akcii  „P“ – hlásenie. Dňa 8 Januára 1951 návšteve cirkevného dôverníka v Zubnom tento oznámil, že ich duchovný Štefan Ivančo, zjednotený farár, dňa 7. Januára 1951 vyhlásil v Kostole z kancľa, že odvoláva svoj podpis…