Farské oznamy

Povzbudenie k návratu na bohoslužby. Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

 

11.07. 2021 – Nedeľa10:00 hod – Sv. Liturgia.

Dovolenka

18.07. 2021 – Nedeľa10:00 hod – Sv. Liturgia. 11:00 hod – Krst; 14:30 hod – Krst;

Dovolenka

24.07. 2021 – Sobota11:00 hod – Sv. Liturgia. 12:00 hod – Krst a myropomazanie;

25.07. 2021 – Nedeľa10:00 hod – Sv. Liturgia. 11:00 hod – Krst; 14:30 hod – Krst;

31.07. 2021 – Sobota11:00 hod – Krst a myropomazanie;

01.08. 2021 – Nedeľa10:00 hod – Sv. Liturgia;

 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

Program P. Martin Pavúk, MSC

 

Júl

01.07. 2021 – Štvrtok – 10:00 hod – uloženie urny;

02.07. 2021 – Piatok – 18:00 hod – Veľké Zálužie

03.07. 2021 – Sobota – 11:00 hod – uloženie urny;

04.07. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

05.07. 2021 – Pondelok – Bratislava;

10:07. 2021 – Sobota – 12:00 hod – Vysluhuje sviatosť krstu;

11.07. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

14 – 17.07. 2021 – Ružín – Splav;

18.07. 2021 – Nedeľa10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 11:00 hod – vysluhuje sviatosť krstu a myropomazania; 14:30 hod – vysluhuje sviatosť krstu a myropomazania;

24.07. 2021 – Sobota10:00 hod – vysluhuje sviatosť krstu; 12:00 hod – vysluhuje sviatosť krstu a myropomazania; 16:00 hod – Boleraz – 60 rokov života Ivan Kopunek;

31.07. 2021 Sobota – Vysluhuje sviatosť Krstu a myropomazania;

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.