Farské oznamy
22.11. 2020 – Nedeľa – 10:00 hod – Svätá Liturgia.
29.11. 2020 – Nedeľa – 10:00 hod. Svätá Liturgia.

 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

 

Program P. Martin Pavúk, MSC

November

01.11. 2020 – Mimo SK;

02.11. 2020 –10:00 hod – uloženie urny;

03.11. 2020 –11:00 hod – Dražovce;

04.11. 2020 –14:00 hod – slúži zádušnú Liturgiu;

05.11. 2020 –15:00 hod – Vydrany – pohrebné obrady za Rozáliu Veszprémi;

06.11. 2020 –14:00 hod – Univerzita;

07.11. 2020 –17:00 hod – stretnutie s Anton a Ivana Koleňák;

08.11. 2020 –10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 15:00 hod – Vydrany;

09.11. 2020 – 08:20 hod – 16:40 hod – online štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

10.11. 2020 – 08:20 hod – 17:30 hod – online štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

12.11. 2020 – 07:30 hod – 16:40 hod – online štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

14.11. 2020 – 11:00 hod – Krst a myropomazanie;

15.11. 2020 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

16.11. 2020 – 11:00 hod – pohrebné obrady; 15:00 hod – Bratislava – stretnutie s Vladykom Petrom Rusnákom;

18.11. 2020 – 08:30 hod – 16:40 hod – online štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

19.11. 2020 – 09:00 hod – Šaľa;

22.11. 2020 – 08:00 hod – Slúži sv. omšu za zomrelého Víta; 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 12:30 hod – Sýpka;

24.11. 2020 – 08:20 hod – 17:40 hod – online štúdium na KUL – Katolícka univerzita Ľublin;

28.11. 2020 – 11:00 hod – vysluhuje sviatosť manželstva Jozef a Janka;

 

 

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.