Farské oznamy

 

19.09. 2021 – Nedeľa10:00 hod – Sv. Liturgia;

 

21.09. 2021 – Utorok17:00 hod – Sv. Liturgia;

 

23.09. 2021 – Štvrtok17:00 hod – Sv. Liturgia;

 

26.09. 2021 – Nedeľa10:00 hod – Sv. Liturgia;

 

28.09. 2021 – Utorok17:00 hod – Sv. Liturgia;

 

30.09. 2021 – Štvrtok17:00 hod – Sv. Liturgia;

 

03.10. 2021 – Nedeľa10:00 hod – Sv. Liturgia;

 

Dovolenka – Univerzita Ľublin

 

10.10. 2021 – Nedeľa10:00 hod – Sv. Liturgia;

 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

 

Program P. Martin Pavúk, MSC

 

 

September

01.09. 2021 – Česká Republika;

05.09. 2021 – Posvätenie vína;

09.09. 2021 – Poľsko – Lodž;

10.09. 2021 – 15:30 hod – Uloženie urny;

11.09. 2021 – 11:00 hod – Vysluhuje sviatosť krstu a myropomazania;

12.09. 2021 – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 12:00 hod – Sýpka u Ludvíka – obed s rodinami zo Smoleníc;

13 – 15. 09. 2021 – Prešov;

13.09. 2021 – 11:00 hod – Slúži Gréckokatolícke pohrebné obrady za zosnulého Jána;

14.09. 2021 – 10:30 hod – Koncelebruje Božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove;

15.09. 2021 – 09:00 hod – Slúži sv. Omšu v Proči;

17.09. 2021 – 18:00 hod – Slúži sv. Liturgiu;

19.09. 2021 – 10:00 hod – Slúži sv. Liturgiu; 14:00 hod – Vysluhuje sviatosť krstu a myropomazania;

25.09. 2021 – 14:00 hod – Vysluhuje sviatosť krstu a myropomazania;

26.09. 2021 – 10:00 hod – Slúži sv. Liturgiu;

 

Október

03.10. 2021 – 10:00 hod – Slúži sv. Liturgiu;

04 – 08. 10. 2021 – Katolícka univerzita Ľublin – Poľsko;

10.10. 2021 – 10:00 hod – Slúži sv. Liturgiu;

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.