Oznamy
Pascha 2019 – program

 

14.04. 2019 – Kvetná nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod + sv. spoveď

 

18.04. 2019 – Zelený štvrtok – Sv. Liturgia 17:00 hod

 

19.04. 2019 – Veľký piatok – Večiereň s uložením plaščanice 15:00 hod – prikázaný sviatok.

 

20.04. 2019 – Veľká Sobota – Sv. Liturgia 17:00 hod

 

21.04. 2019 – Veľkonočná nedeľa – 07:00 hod – utiereň vzkriesenia + sv. Liturgia a požehnanie pokrmov

 

22.04. 2019 – Veľkonočný pondelok – Sv. Liturgia 10:00 hod – prikázaný sviatok.

 

25.04. 2019 Štvrtok – Pohreb – 15:00 hod;
26.04. 2019 Piatok – Pohreb – 16:30 hod;

 

28.04. 2019 – Nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod.

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.