Farské oznamy

20.11. 2022 – Nedeľa – sv. Liturgia 10:00 hod;

 

21.11. 2022 – Pondelok – Sv. Liturgia 17:00 hod;

 

27.11. 2022 – Nedeľa – sv. Liturgia 10:00 hod;

 

30.11. 2022 – Streda – sv. Liturgia 17:00 hod;

 

04.12. 2022 – Nedeľa – sv. Liturgia 10:00 hod;

 

06.12. 2022 – Utorok – sv. Liturgia 17:00 hod;

 

08.12. 2022 – Štvrtok – sv. Liturgia 17:00 hod;

 

10.12. 2022 – Sobota – Krst 13:00 hod;

 

11.12. 2022 – Nedeľa – sv. Liturgia 10:00 hod;

 

Sv. spoveď pred každou sv. liturgiou a po liturgii, ak je potrebné 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

 

 

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.

Program o. Martina Pavúka

 

01. 12. 2022 – Štvrtok – 11:00 hod – Uloženie urny;

02. 12. 2022 – Piatok – 11:00 hod – slúži sv. Omšu; 12:00 hod – vysluhuje sviatosť zmierenia; 

04. 12. 2022 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 16:00 hod – Prešov;

05. 12. 2022 – Pondelok – Prešov;

06. 12. 2022 – Utorok – 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

08. 12. 2022 – Štvrtok – 17:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

10. 12. 2022 – Sobota – 13:00 hod – vysluhuje sviatosť krstu;

11. 12. 2022 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;