Farské oznamy

07.08. 2022 – Nedeľa – sv. Liturgia 10:00 hod;

 

13.08. 2022 – Sobota – Pohrebné obrady – 11:00 hod; Krst a Myropomazanie (birmovka) 12:30 hod; Sviatosť manželstva 14:00 hod; Krst a Myropomazanie (birmovka) 15:30 hod;

 

14.08. 2022 – Nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod;

 

15.08. 2022 – Pondelok – sv. Liturgia 17:00 hod; Prikázaný sviatok;

 

20.08. 2022 – Sobota – Sviatosť manželstva 11:00 hod; Krst a Myropomazanie (birmovka) 13:00 hod;

 

21.08. 2022 – Nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod;

 

Sv. spoveď pred každou sv. liturgiou a po liturgii, ak je potrebné 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

 

 

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.

Program o. Martina Pavúka

 

03.07. 2022 – Nedeľa  10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 

04.07. 2022 – Pondelok   Jelšovce – 15:00 hod – vysluhuje sviatosť manželstva; 

05.07. 2022 – Utorok  Smolenice – celodenná túra s rodinami;   

09 – 16. 07. 2022 – mimo Slovenska; 

17.07. 2022 – Nedeľa  10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 

19.07. 2022 – Utorok  17:00 hod – slúži sv. omšu;

20-21. 07. 2022 – Maďarsko;

23.07. 2022 – Sobota  Horná Krupá; 

24.07. 2022 – Nedeľa  10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 18:00 hod – Sereď; 

25.07. 2022 – Pondelok  Bratislava; 

30.07. 2022 – Sobota  11:00 hod – Krst a myropomazanie; 13:00 hod – pohrebné obrady; 18:00 hod – Smolenice;

31.07. 2022 – Nedeľa  10:00 hod – slúži sv. Liturgiu; 

02.08. 2022 – Utorok – Bratislava; 

05.08. 2022 – Piatok  stretnutie s MUDr. Ďurčanský Dušan, CSc;