09.06. 2024. – Nedeľa – 10:00 hod – sv. Liturgia;

 

13.06. 2024. – Štvrtok – 17:00 hod – Sv. Liturgia;

 

16.06. 2024. – Nedeľa – 10:00 hod – sv. Liturgia;

Sv. spoveď pred každou sv. liturgiou a po liturgii, ak je potrebné 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.

 

POHREB – Vybavovanie a priebeh pohrebných obradov v našej farnosti. Pozostalí čím skôr nahlásia pohreb na farskom úrade osobne alebo telefonicky. Ďalej je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom List o prehliadke mŕtveho, potvrdený na matičnom úrade. Stačí kópia. V deň pohrebných obradov príbuzní asi dve hodiny pred samotným obradom prenesú truhlu s nebohým do obradnej sieni, kde sa naposledy rozlúčia. Po záverečných obradoch nasleduje krátke rozlúčenie, zo strany príbuzných a poďakovanie.