19.03. 2023 Nedeľa10:00 hod – sv. Liturgia za BP pre Jozefa Eliáša (70 rokov života);

 

22.03. 2023 Streda14:00 hod – pohrebná sv. Liturgia za P. Štefekovú; 15:00 hod – pohrebné obrady;

 

25.03. 2023 Sobota – 10:00 hod – sv. Liturgia – Prikázaný sviatok; 11:00 hod – Krst a myropomazanie;

 

26.03. 2023 Nedeľa – 10:00 hod sv. Liturgia; Pozor: Zmena zo zimného na letný čas, 2:00 → 3:00;


Sv. spoveď pred každou sv. liturgiou a po liturgii, ak je potrebné 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.

 

POHREB – Vybavovanie a priebeh pohrebných obradov v našej farnosti. Pozostalí čím skôr nahlásia pohreb na farskom úrade osobne alebo telefonicky. Ďalej je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom List o prehliadke mŕtveho, potvrdený na matičnom úrade. Stačí kópia. V deň pohrebných obradov príbuzní asi dve hodiny pred samotným obradom prenesú truhlu s nebohým do obradnej sieni, kde sa naposledy rozlúčia. Po záverečných obradoch nasleduje krátke rozlúčenie, zo strany príbuzných a poďakovanie.

 

 

Program o. Martina Pavúka

 

01.03. 2023 Streda – 11:00 hod uloženie urny;

02.03. 2023 Štvrtok – 17:00 hod kostol sv. Štefana Kráľa krížová cesta;

03.03. 2023 Piatok – 09:00 hod uloženie urny;

04.03. 2023 Sobota – 11:00 hod vysluhuje sviatosť Krstu a myropomazania; 

05.03. 2023 Nedeľa – 10:00 hod slúži sv. Liturgiu;

08.03. 2023 Nedeľa – 17:00 hod kostol sv. Štefana Kráľa Večiereň;

10.03. 2023 Piatok – 17:00 hod kostol sv. Štefana Kráľa krížová cesta;

12.03. 2023 Nedeľa – 10:00 hod slúži sv. Liturgiu;

14.03. 2023 Utorok – 11:00 hod vysluhuje sviatosť zmierenia; 17:00 hod slúži pohrebnú sv. Liturgiu;

15.03. 2023 Streda – 10 :00 hod – slúži sv. Omšu;

16-17.03. 2023 – online prednášky na KUL;

18.03. 2023 Sobota – 11:00 hod vysluhuje sviatosť Krstu a myropomazania; 12:00 hod – stretnutie s Martin Barbarič; 15:00 hod – vysluhuje sviatosť Krstu a myropomazania; 

19.03. 2023 Nedeľa – 10:00 hod slúži sv. Liturgiu;