Farské oznamy

Od pondelka 19.4.2021 je možné opäť verejne sláviť sv. Liturgie s obmedzeným počtom veriacich. Preto aj my budeme slúžiť sv. Liturgie vo farskom kostole sv. Štefana. V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových (v našom chráme maximálne traja). Prosíme dodržiavajte nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (respirátory, ruky, odstupy).

 

08.05. 2021 – Sobota – 11:00 hod – Krst a myropomazanie;

09.05. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – Sv. liturgia;

13.05. 2021 – Štvrtok – 17:00 hod – Sv. liturgia; Prikázaný sviatok.

15.05. 2021 – Sobota – 09:00 hod – Krst a myropomazanie; 10:30 hod – Krst a myropomazanie; 11:00 hod – Krst a myropomazanie;

16.05. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – Sv. liturgia;

22.05. 2021 – Sobota – 10:00 hod – Krst a myropomazanie;

23.05. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – Sv. liturgia;

24.05. 2021 – Pondelok – 17:00 hod – sv. Liturgia.

30.05. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – Sv. Liturgia.

06.06. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – Sv. Liturgia.

13.06. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – Sv. Liturgia.

19.06. 2021 – Sobota – 11:00 hod – Krst a myropomazanie.

20.06. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – Sv. Liturgia.

 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

Program P. Martin Pavúk, MSC

 

Jún

02.06. 2021 – 15:00 hod – pohrebné obrady za zomrelého (+30) Filipa Jeneya;

06.06. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži Sv. liturgiu; 11:00 hod – vysluhuje sviatosť krstu a myropomazania;

07 – 10.06. 2021 – pracovná cesta s arcibiskupom Jánom Babjakom do Ľublinu;

14 – 18.06. 2021 – Ľublin

18:06. 2021 – Piatok – 16:00 hod – Smolenice;

19.06. 2021 – Sobota – 10:00 hod – Vysluhuje sviatosť Krstu a myropomazania; 11:00 hod – Vysluhuje sviatosť Krstu a myropomazania; 12:00 hod – Vysluhuje sviatosť Krstu a myropomazania;

20.06. 2021 – Nedeľa – 10:00 hod – slúži sv. Liturgiu;

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.