Farské oznamy

Ako informoval duchovný správca farnosti Nitra, páter Martin Pavúk, MSC, počnúc dnešným dňom (10.03. 2020) sú verejné bohoslužby v chráme sv. Štefana Kráľa zrušené. Toto opatrenie potrvá do odvolania.

Opatrenie súvisí so stanoviskom Konferencie biskupov Slovenska, ktoré bolo dnes vydané a platí pre celú Katolícku cirkev na Slovensku.

Otcovia biskupi pozývajú k modlitbám, aby toto nariadenie mohlo byť čím skôr odvolané.

O prípadných zmenách Vás budeme operatívne informovať.

 Sv. Liturgie sú zrušené do odvolania.

Program Veľká Noc

Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.

 

KVETNÁ NEDEĽA 5. apríla 2020 – 10.00 hod. Svätá Liturgia

Veľký ŠTVRTOK 09. apríla 2020 – 17.00 hod. Večiereň s lit. Bazila Veľkého

Veľký PIATOK 10. apríla 2020 – 15.00 hod. Večiereň s uložením plaščanice

Veľká SOBOTA 11. apríla 2020 – 17.00 hod. Večiereň s lit. Bazila Veľkého

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 12. apríla 2020 – 7.00 hod. Utiereň vzkriesenia a Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 13. apríla 2020 – 10.00 hod. Svätá Liturgia

 

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov.

 

Svätú spoveď a zaopatrovanie chorých si možno dohodnúť prostredníctvom telefónu (0911 544 321) alebo mailu (grkatnr@gmail.com).

 

 

Bohoslužby v priamom prenose TV Logos je možné sledovať z Baziliky Minor v Michalovciach v tomto poriadku:

Všedný deň: 7:00 Utiereň, 17:30 Pôstny moleben, Moleben k sv. Jozefovi, Krížová cesta, 18:00 Sv. liturgia (Streda a piatok) VPD

Sobota: 7:00 Utiereň, 18:00 Sv. liturgia, 19:00 Veľká večiereň

Nedeľa: 7:00 Utiereň, 8:00 Sv. liturgia, 18:00 Večiereň

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.