Farské oznamy

 

23.02. 2019 – Nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod.

 

25.02. 2019 – Utorok – Sv. Liturgia 17:00 hod.

 

27.02. 2019 – Štvrtok – Sv. Liturgia 17:00 hod.

 

01.03. 2019 – Nedeľa – Sv. Liturgia 10:00 hod.

 

Sv. spoveď pred každou sv. Liturgiou, aj po liturgii ak je potreba.

Pamätajme, že najdôležitejšou časťou sviatosti zmierenia je úprimná ľútosť nad hriechmi, ktoré vždy znamenajú previnenie voči Bohu alebo aj ľuďom. Ona je úprimná, keď je spojená s vôľou k náprave života.