Obrázok galérie

Tretia časť: Gréckokatolícky katechizmus Ľudia na Boží obraz a podobu

Myšlienky zo spoločného katechizmu východných katolíckych cirkví byzantského obradu v USA. Vo svojom druhom príbehu o stvorení starozákonná kniha Genezis rozlišuje medzi ľuďmi a všetkými ostatnými Božími dielami. Máme rovnaký pôvod a určenie ako celá stvorená skutočnosť, no zároveň sme radikálne odlišní. Existujeme na Boží „obraz a podobu“ (Gn 1, 26). Veľké množstvo židovských a kresťanských mysliteľov sa snažilo vysvetliť, čo by…

Obrázok galérie

Druhá časť: Gréckokatolícky katechizmus Zjavené tajomstvo

Myšlienky zo spoločného katechizmu východných katolíckych cirkví byzantského obradu v USA. „Boh je Pán a zjavil sa nám. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“ Tento refrén, tak často spievaný na utierni, ohlasuje zrušenie priepasti oddeľujúcej Boha a jeho stvorenie. Toto zjavenie, začaté v hmlistej prehistórii židovského ľudu, nachádza svoje zavŕšenie v Kristovi, ktorý je sám jednotou medzi nebom a zemou, božstvom a človečenstvom. Boh…

Obrázok galérie

Prvá časť: Gréckokatolícky katechizmus Tajomstvo Boha

Myšlienky zo spoločného katechizmu východných katolíckych cirkví byzantského obradu v USA. Boh je tajomstvo – kým toto neuznáme, nemôžeme ho opravdivo poznať. Každé tvrdenie, že sme ho opísali alebo pochopili, ho skreslilo. Dnes my, ktorí odhaľujeme tajomstvá vesmíru, neveríme na nevysvetliteľné záhady. Smelo sa usilujeme definovať samotného Boha, ale on vždy zostáva mimo našej schopnosti chápania. Naše…

Obrázok galérie

Gréckokatolícky kňaz o. Štefan Ivančo je pochovaný v Nitre

o Štefan Ivančo. 8. Januára 1951 napísal cirkevný tajomník z Humenného na KNV do Prešova list tohto znenia: „Štefan Ivančo, bývalý gréckokatolícky dekan v Zubnom, verejné vystúpenie proti Akcii  „P“ – hlásenie. Dňa 8 Januára 1951 návšteve cirkevného dôverníka v Zubnom tento oznámil, že ich duchovný Štefan Ivančo, zjednotený farár, dňa 7. Januára 1951 vyhlásil v Kostole z kancľa, že odvoláva svoj podpis…