Obrázok k článku

Program Pascha 2024

 

24.03. 2024. – Kvetná nedeľa – 10:00 hod – sv. Liturgia. 11:00 hod – sv. spoveď.

 

25.03. 2024. – Pondelok – 17:00 hod – sv. Liturgia. Prikázaný sviatok.

 

28.03. 2024. – Veľký štvrtok – 17:00 hod – Večiereň s lit. Bazila Veľkého.

 

29.03. 2024. – Veľký piatok – 15:00 hod – Večiereň s uložením plaščanice. Prikázaný sviatok.

 

30.03. 2024. – Veľká sobota – 17:00 hod – Večiereň s lit. Bazila Veľkého.

 

31.03. 2024. – Nedeľa Paschy – 07:00 hod – Utiereň vzkriesenia a sv. Liturgia. Po liturgii požehnanie pokrmov. POZOR – ZMENA ČASU!!!

 

01.04. 2024. – Pondelok – 10:00 hod – sv. Liturgia. Prikázaný sviatok.

 

07.04. 2024. – Nedeľa – 10:00 hod – sv. Liturgia.

Zdieľať na Facebooku