o. ICLic. PaedDr. Mgr et Mgr Martin Pavúk, PhD,

Narodil sa v roku 1977. Štúdium Katolíckej teológie absolvoval v Nitre a Prešove. Počas formácie vykonával pastoračnú prax v indickej Kalkate u sestier Matky Terezy. Kňazskú vysviacku prijal v Nitre v r. 2009. 1. júla r. 2009 bol bratislavským biskupom Mons. Petrom Rusnákom menovaný za správcu gréckokatolíckej farnosti Nitra a pridružených obcí okresov Nitra, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce.

V roku 2014 obhájil rigoróznu prácu s názvom: Výchovná a edukačná činnosť Gréckokatolíckej Cirkvi v rokoch 1945-1950. V roku 2018 obhájil dizertačnú prácu s názvom: Morálne aspekty výchovy v súčasnej rodine. V roku 2023 obhájil licenciátnu prácu na katolíckej univerzite v Ľubline s názvom: Decyzje w sprawach małżeńskich w Greckokatolickiej Eparchii Preszowskiej w latach 1968-1990.

 

 

CURRICULUM VITAE

 

– Akolytát a lektorát prijal 2. februára r. 2003 v rakúskom Salzburgu; Subdiakonát prijal 23. marca r. 2003 v Košiciach. Za diakona bol vysvätený 23. mája 2009 v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal v Nitre 19. 06. 2009.

 

– 1. júla r. 2009, o. Mgr. Martin Pavúk, bol bratislavským biskupom Mons. Petrom Rusnákom menovaný za správcu farnosti Nitra a pridružených obcí okresov Nitra, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce.

 

– 16. júna r. 2010, o. Mgr. Martin Pavúk, bol nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom poverený pastoráciou v Stacionári sv. Medarda a bl. Gojdiča.

 

– 23.04 r. 2014, o. Mgr. Martin Pavúk, obhájil svoju rigoróznu prácu – Výchovná a edukačná činnosť Gréckokatolíckej Cirkvi v rokoch 1945-1950  Prezentácia na obhajobe rigoróznej práce

 

– 25.06. 2014 – o. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, Slávnostne promovaný. Prevzatie diplomu Doktor pedagogiky.

 

– 25.03. 2015 – o. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk uvoľnený zo Stacionára sv. Medarda.

 

– 14.08. 2015 – o. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk doktorand na UKF Nitra

 

–  14.12. 2017 – o. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk absolvoval dizertačnú skúšku na UKF v Nitre

 

–  28.08. 2018 – o. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk obhájil svoju dizertačnú prácu – MORÁLNE ASPEKTY VÝCHOVY V SÚČASNEJ RODINE – Dizertacna praca

 

– 10.10. 2018 – o. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, slávnostne promovaný. Prevzatie diplomu – Filozofie doktor.

 

– 02.10. 2020 – o. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, študentom cirkevného práva na Katolíckej univerzite v Ľubline.

 

– 01.10. 2022 – o. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, vykonal kurz v Národnej banke Slovenska a získal osvedčenie osobitného finančného vzdelávania.

 

– 26.06. 2023 – o. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, obhájil na Katolíckej univerzite v Ľubline svoju licenciátnu prácu. – Decyzje w sprawach małżeńskich w Greckokatolickiej Eparchii Preszowskiej w latach 1968-1990. (Decisions on matrimonial matters in the Greek Catholic Eparchy of Prešov in the years 1968-1990.)

 

–  26.06. 2023 – o. ICLic. PaedDr. Mgr. et Mgr. Martin Pavúk úspešne absolvoval licenciátnu skúšku na Katolíckej univerzite v Ľubline.