Podporte rekonštrukciu kostola sv. Štefana

Číslo účtu: 5029381751/0900

IBAN: SK9509000000005029381751 BIC: GIBASKBX

Za Vašu pomoc Vám všetkým Pán Boh zaplať.

Thank you very much for your help. God bless you!

Merci beaucoup pour votre aide. Que Dieu vous le rende au centuple!

Ganz herzliches Vergelt’s Gott für ihre Hilfe.