Obrázok galérie

Posvätenie kríža

Dňa 18. septembra 2016 sa v nitrianskej gréckokatolíckej farnosti uskutočnila posviacka kríža. Kríž posvätil duchovný správca farnosti Nitra o. PaedDr Martin Pavúk, MSC, ktorý v svojom príhovore vyzdvihol symboliku svätého kríža, ktorý nám má pripomínať symbol spásy a nekonečnej lásky.