Obrázok galérie

Gréckokatolícky kňaz o. Štefan Ivančo je pochovaný v Nitre

o Štefan Ivančo. 8. Januára 1951 napísal cirkevný tajomník z Humenného na KNV do Prešova list tohto znenia: „Štefan Ivančo, bývalý gréckokatolícky dekan v Zubnom, verejné vystúpenie proti Akcii  „P“ – hlásenie. Dňa 8 Januára 1951 návšteve cirkevného dôverníka v Zubnom tento oznámil, že ich duchovný Štefan Ivančo, zjednotený farár, dňa 7. Januára 1951 vyhlásil v Kostole z kancľa, že odvoláva svoj podpis…

Obrázok galérie

Poďakovanie o. Martina Pavúka po posviacke domu “Kána”

Drahý otec biskup Viliam, provinciál Andreas Steiner, bratia v kňazskej službe všetkých hodností, provinciálna Congregatio Jesu, generálna asistentka Priska, milé rehoľné sestry, laické spoločenstvo MSC, milí dobrodinci, drahí bratia a sestry! Na jeseň v minulom roku – 22. októbra 2016 – sme posvätili základný kameň a začali budovať tento dom. S realizáciou výstavby začal môj predchodca P. Pavol Baroš a od 28….