Obrázok k článku

Veľký Piatok 2024 – „… a koho si vyberieš ty? …“

Bratia a sestry!

Súdny proces s Ježišom, ako sme čítali v evanjeliu, postupne vrcholí a prechádza do záverečného štádia. Židovský súdny tribunál už vyniesol rozsudok o Ježišovej vine a teraz je na rade Pilát, aby rozsudok potvrdil. On tu vystupuje ako posledný a najvyšší sudca, aby rozhodol o Ježišovom osude.

Ježiš – Sudca sveta, je teraz sám súdený. Je zaujímavé, že práve v tejto dôležitej chvíli Ježiš málo hovorí. Práve v týchto momentoch, keď sa definitívne rozhoduje o jeho osude a on by sa mal brániť, ticho stojí a mlčí. Ľudský pud sebazáchovy chráni každého človeka a pohýna ho robiť všetko pre svoju záchranu. Ježiš tu však stojí nie len ako človek, ale v prvom rade ako Boh. A práve Božská prirodzenosť je v ňom pevne rozhodnutá ísť v ústrety zástupnej obetnej smrti za hriech sveta. Rovnako tak jeho ľudská prirodzenosť, po ťažkom zápase v Getsemanskej záhrade, je pripravená na to, čo sa bude diať. Pozorujme Ježiša, kedy hovorí a kedy zase mlčí. Môže to pomôcť našej viere a kresťanskému svedectvu o živom Bohu. A porovnajme to so sebou! My to robíme často naopak! Hovoríme, keď máme mlčať a mlčíme, keď máme hovoriť.

Ježiš je obžalovaný z toho, že sa vyhlasoval za židovského kráľa. Svojim spôsobom Mesiáša môžeme ponímať aj ako kráľa. A Ježiš dokonca pochádzal z kráľovského Dávidovho rodu, ako je to napísané v rodokmeňoch u Matúša a Lukáša. No on nikdy netúžil po takom kraľovaní, ako je chápané na tomto svete. Veď na inom mieste Pilátovi zdôrazňuje: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“ Opäť na inom mieste čítame, že keď Ježiš nasýtil tisíce ľudí na púšti, nadšený dav ho chcel vyhlásiť za kráľa Židov. No on nemal takéto ambície a vzdialil sa od nich. Obvinenie je teda čisto vykonštruované. Židia dobre vedeli, že Pilátovi je úplne jedno, či Ježiš je Boží Syn alebo nie je. Pilát bol pohan a neuznával judaizmus. Avšak akékoľvek náboženské obvinenie by pred Pilátom neobstálo. A tak muselo prísť k politickému obvineniu – Ježiš sa vyhlasuje za kráľa. Čo teda znamenalo, že chce priviesť náš ľud do vzbury proti Rímu. A teda Ježiš narúša pokoj a ohrozuje rímske záujmy v tejto oblasti. Pilát však veľmi rýchlo pochopil falošné úmysly žalobcov a v snahe nevyniesť unáhlený rozsudok, na priame varovanie svojej ženy, volí ešte jednu možnosť. Ide o akúsi amnestiu, o priamy výber ľudu. Na jednej strane Barabáš a na druhej Kristus.

Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, aj náš ľudský život je jednou veľkou voľbou medzi dvoma možnosťami. Sväté písmo hovorí len o dvoch cestách, o dvoch reálnych možnostiach – o ceste života a ceste smrti, viere a nevere, poslušnosti a vzbure, o večnom živote a večnom zatratení, Barabášovi a Kristovi.

Ako dobre vieme, Barabáš bol odsúdený za vraždu rímskeho vojaka. Bol to zločinec a násilník. Človek, ktorý si vybral cestu smrti, cestu vzbury a odporu. Na druhej strane stojí Kristus – predstaviteľ cesty života. On život neberie, ale daruje a rozmnožuje. Vzkriesil ľudí, neublížil nikomu, ale liečil a sýtil. Všetkým, ktorí pôjdu za ním, ponúkol večný život. On sa nebúril, ale bol poslušný svojmu Otcovi až do konca. Nespáchal násilie, ale ľudí napĺňal pokojom, otváral im oči a poukazoval na skutočný zmysel života.

Dav si však vybral Barabáša a Ježišov osud bol spečatený. Ale rovnako tak aj osud jeho žalobcov. S plným vedomím berú na seba, židovskí náboženskí vodcovia a zmanipulovaný i sfanatizovaný dav, zodpovednosť za smrť Ježiša – „Jeho krv na nás a na naše deti.“

Aké to muselo byť ťažké a ponižujúce pre Ježiša, keď si dav žiadal Barabáša! Zlo. Možno sa nad tým pozastavíme a divíme sa tomu, ale nedeje sa to aj dnes? Čo si v živote vyberáme my? Alebo za koho sa postavíme na tomto súdnom procese? Za Barabáša, alebo za Ježiša? Je to rozhodnutie života a smrti. Je smutné, že aj dnes si mnoho ľudí vyberá cestu zla. Akoby im bol milší život bez Krista, než sám Ježiš.

Bratia a sestry, človek by mal byť vo svojich rozhodnutiach jednoznačný. Pilát svojim nerozhodným správaním umožnil Židom, aby Ježiša ukrižovali. Tým, že si umyl ruky, viny sa vôbec nezbavil. Rovnako tak ani my. Každý z nás je zodpovedný pred Bohom za svoje rozhodnutia. Aj dnes stojíme pred jedným dôležitým: Barabáš alebo Kristus? Vyberme si správne a prevezmime zodpovednosť za svoj život.

Zdieľať na Facebooku