Obrázok k článku

Pascha 2024. „Kristus zomrel pre naše hriechy podľa Písem.“

Bratia a sestry!

Tak píše apoštol Pavol v 1 Kor 15, 3. Pri Ježišovej smrti nešlo teda iba o to, že zomrel. To nakoniec všetci vedeli. Ale išlo predovšetkým o to, že jeho smrť nastala podľa Písem. To znamená podľa starozákonných proroctiev.

Ako dobre vieme z evanjelií, Ježiš bol viackrát počas svojho verejného účinkovania v ohrození života. Napríklad v Nazarete ho chceli zhodiť zo skaly. Dvakrát ho Židia chceli ukameňovať v chráme. Ale opäť im unikol. Nie však zo zbabelosti, ale preto, lebo mal zomrieť inou smrťou. Tou, ktorá bola prorokovaná. Bola oznámená v čase, keď ešte nikto netušil o vláde Rimanov v Jeruzaleme. Muselo sa naplniť to, čo dávno predtým prorokoval kráľ Dávid, prorok Izaiáš a ďalší.

Podľa Svätého písma bol Ježiš aj pochovaný. O mieste jeho hrobu prorokoval už prorok Izaiáš „So zločincami mu dali hrob…“ (Iz 53, 9) Apoštol Pavol ďalej píše, že „bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.“ (1 Kor 15, 4) V 16. žalme je napísané: “Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.“ (Ž 16, 10) Jeho telo nepodľahlo prirodzenému rozkladu, ako je to v prípade každého človeka. Pán Ježiš neostal v moci podsvetia, ale vstal z mŕtvych. A sv. Pavol ho osobne zažil, keď Zmŕtvychvstalého stretol cestou do Damasku.

To, čím všetkým prešiel Ježiš počas Veľkej noci nebola náhoda, ale naplnenie Božieho prísľubu po páde človeka. Zmŕtvychvstanie je dôkazom toho, že Ježiš je prisľúbeným Mesiášom.

Je nám všetkým dobre známe, že sa Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní viackrát zjavil ženám i mužom, aby sa stali svedkami zmŕtvychvstania. Aj počas tohtoročnej Veľkej noci sme pozvaní k tomu, aby sme aj my boli živými svedkami vzkrieseného a živého Krista pre svoje deti, priateľov a dnešnú spoločnosť. Pretože celá kresťanská zvesť stojí a padá na Ježišovom vzkriesení a našom svedectve o ňom. Je to najdôležitejšia úloha dnešného kresťana. Odovzdávajme toto posolstvo.

Vieme, že odovzdať môžeme jedine to, čo sme sami prijali. Nemôžeme dať niečo, čo nemáme. Inak totiž odovzdávame iba prázdnu obálku. Ak nič nemám, nič nemôžem odovzdať. A to platí aj v kresťanstve. Pokiaľ nemáme Krista vo svojom srdci, môžeme odovzdávať jedine ľudskú tradíciu, či náboženský obrad. Ale bez hlbšieho obsahu, pretože chýba živý Kristus. Tohtoročná Veľká noc nás pozýva k živému vzťahu so Zmŕtvychvstalým, aby sme sa stali svedkami v dnešnom svete. A my máme koho odovzdať. Vzkrieseného Krista.

Žijeme v dobe, kde je zvesť o vzkriesení mnohými ľuďmi spochybňovaná. Je mnoho tých, ktorí pochybujú, či nejaký Ježiš vôbec žil na tomto svete. Ale Kristus vstal z mŕtvych. Nikdy na to nezabudnime! Neostal v hrobe, ale vstal a po 40 tich dňoch vystúpil k svojmu Otcovi. Sľúbil, že zase príde, aby sme aj my mali účasť na jeho sláve.

Drahí bratia a sestry, dnes sa aj my môžeme stretnúť so živým a vzkrieseným Kristom. Pri každej liturgii ho môžeme prijať. Pri každom pozdrave Christos Voskere, nech Kristus prežiari náš život. Vstúpi do nášho života a bude našim kráľom.

Zdieľať na Facebooku