Obrázok k článku

Veľký Štvrtok – 2024 „… nie moja, ale tvoja vôľa …“

Bratia a sestry!

Veľký štvrtok je pre väčšinu veriacich spojený s ustanovením Ježišovej Poslednej večere. A naozaj je to pravda. Avšak to nie je jediná udalosť, ktorá sa odohrala v predposledný deň Ježišovho pozemského života. Evanjelista Ján namiesto ustanovenia Poslednej večere prináša správu o tom, ako Ježiš umýva učeníkom nohy. A ďalšou veľkou témou, tzv. Zeleného štvrtku, je aj Ježišov modlitebný zápas v Getsemanskej záhrade.

V prečítanom evanjeliovom úryvku sa slovo „modlitba“ objavuje v rôznych obmenách až 5x. Ježišove posledné okamihy na slobode a na tomto svete sú veľmi úzko spojené s modlitbou. Akoby nám chcel povedať, že jedným zo základných pilierov života človeka a vzťahu s Bohom je práve modlitba – rozhovor s nebeským Otcom.

Z čítania evanjelií sa dozvedáme, že počas svojho verejného pôsobenia sa Ježiš viackrát utiahol do samoty, zvyčajne na nejaký vrch a neraz sa modlil aj celú noc. Je teda pochopiteľné, že po modlitbe siaha aj teraz, keď sa jeho život i pôsobenie blížia ku koncu. Na Ježišovom modlitebnom zápase vidíme, že modlitba je zbraň, ktorá i nám môže priniesť posilnenie do našich vlastných životných zápasov. A preto je smutné, keď na ňu zabúdame.

Evanjelista Lukáš v evanjeliu zaznamenáva, že Ježiš sa po večeri odobral s učeníkmi na Olivovú horu a keď prišiel na miesto, povedal im: „Modlite sa…“ Ježiš vedel, čo ho čaká a preto mohol uniknúť pred zradcom. On to však neurobil a prijal Božiu vôľu – v tichosti a v modlitbe.

Táto udalosť nech je pre nás silnou inšpiráciou, aby sme neunikali pred nástrahami vlastného života, ale postavili sa zápasom tvárou v tvár. Útek nemusí byť vždy riešením. Útekom sme len odsunuli riešenie problému, ale v zásade sme nevyriešili nič. Nemôžeme utekať. Namiesto toho s modlitbou a dôverou v Boha očakávame všetko, čo má prísť. Ježiš svojim učeníkom hovoril, aby sa modlili. Dáva radu nie len učeníkom, ale aj nám, aby sme v každom probléme ostali v spojení s Bohom. Pretože iba s ním dokážeme prekonávať ťažkosti života.

Ježiš zrejme chcel, aby ho učeníci videli modliť sa. On nielen druhých nabádal k modlitbe, ale sám sa modlil a prosil Boha. Vo svojej modlitbe prednášal prosbu, aby bol uchránený od utrpenia, avšak táto žiadosť bola prednesená s plnou odovzdanosťou Božej vôli. Záverečné slová modlitby – „nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa!“ – sú tak jasnou deklaráciou Ježišovej poslušnosti. Na tejto Ježišovej poslušnosti vidíme, že bez nej nie je možné, aby sme boli vypočutí.

Po modlitbe sa Ježišovi zjavuje anjel. Je to pomoc, ktorá prichádza od Boha. Tu by sme sa mali zastaviť a uvedomiť si jednu skutočnosť, že Boh nemusí našu modlitbu vypočuť tak, ako to chceme. Ani modlitbu svojho Syna „nevypočul“, ale odpovedal mu inak. Tak, že mu dal silu zniesť a zvládnuť všetko, čo ho čakalo. „Nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa!“ Áno, ono to znie veľmi pekne, či zbožne. Ale keď tak prosíme, buďme si aj vedomí toho, že naozaj sa bude diať Božia a nie naša vôľa. Pravdou je aj to, že Božia vôľa nemusí byť vždy v súlade s tou našou. Nebuďme prekvapení, či sklamaní, keď veci nie sú podľa našich predstáv. Idú tak, ako to chce Boh.

Bratia a sestry, ako som už uviedol v úvode, Veľký štvrtok sa pre väčšinu ľudí spája s ustanovením Eucharistie. Je to pravda, ale vo Veľký štvrtok nás chce Ježiš naučiť aj to, ako sa modliť.

 

Zdieľať na Facebooku