Sviatosť krstu
Sviatosť manželstva
Kresťanský pohreb
Sviatosť zmierenia
Prvé sv. prijímanie
Sviatosť pomazania chorých