Sviatosť krstu
Sviatosť manželstva
Sviatosť zmierenia
Prvé sv. prijímanie
Sviatosť pomazania chorých
Pohreb