P. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, MSC – duchovný správca farnosti

Adresa pre korešpondenciu:
Párovská 2, 949 01 Nitra

E-mail: nitra@grkatba.sk alebo grkatnr@gmail.com
Tel: 0911 544 321

Adresa chrámu:
Párovská 2, 949 01 Nitra

Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry