Na tomto mieste sa nachádzajú rôzne homílie a tematické kázne P. Martina Pavúka, MSC.