Obrázok galérie

Druhá časť: Gréckokatolícky katechizmus Zjavené tajomstvo

Myšlienky zo spoločného katechizmu východných katolíckych cirkví byzantského obradu v USA. „Boh je Pán a zjavil sa nám. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“ Tento refrén, tak často spievaný na utierni, ohlasuje zrušenie priepasti oddeľujúcej Boha a jeho stvorenie. Toto zjavenie, začaté v hmlistej prehistórii židovského ľudu, nachádza svoje zavŕšenie v Kristovi, ktorý je sám jednotou medzi nebom a zemou, božstvom a človečenstvom. Boh…

Obrázok galérie

Prvá časť: Gréckokatolícky katechizmus Tajomstvo Boha

Myšlienky zo spoločného katechizmu východných katolíckych cirkví byzantského obradu v USA. Boh je tajomstvo – kým toto neuznáme, nemôžeme ho opravdivo poznať. Každé tvrdenie, že sme ho opísali alebo pochopili, ho skreslilo. Dnes my, ktorí odhaľujeme tajomstvá vesmíru, neveríme na nevysvetliteľné záhady. Smelo sa usilujeme definovať samotného Boha, ale on vždy zostáva mimo našej schopnosti chápania. Naše…

Obrázok galérie

Gréckokatolícky kňaz o. Štefan Ivančo je pochovaný v Nitre

o Štefan Ivančo. 8. Januára 1951 napísal cirkevný tajomník z Humenného na KNV do Prešova list tohto znenia: „Štefan Ivančo, bývalý gréckokatolícky dekan v Zubnom, verejné vystúpenie proti Akcii  „P“ – hlásenie. Dňa 8 Januára 1951 návšteve cirkevného dôverníka v Zubnom tento oznámil, že ich duchovný Štefan Ivančo, zjednotený farár, dňa 7. Januára 1951 vyhlásil v Kostole z kancľa, že odvoláva svoj podpis…

Obrázok článku

Poďakovanie o. Martina Pavúka po posviacke domu “Kána”

Drahý otec biskup Viliam, provinciál Andreas Steiner, bratia v kňazskej službe všetkých hodností, provinciálna Congregatio Jesu, generálna asistentka Priska, milé rehoľné sestry, laické spoločenstvo MSC, milí dobrodinci, drahí bratia a sestry! Na jeseň v minulom roku – 22. októbra 2016 – sme posvätili základný kameň a začali budovať tento dom. S realizáciou výstavby začal môj predchodca P. Pavol Baroš a od 28….