Obrázok galérie

Druhá časť: Gréckokatolícky katechizmus Zjavené tajomstvo

Myšlienky zo spoločného katechizmu východných katolíckych cirkví byzantského obradu v USA. „Boh je Pán a zjavil sa nám. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“ Tento refrén, tak často spievaný na utierni, ohlasuje zrušenie priepasti oddeľujúcej Boha a jeho stvorenie. Toto zjavenie, začaté v hmlistej prehistórii židovského ľudu, nachádza svoje zavŕšenie v Kristovi, ktorý je sám jednotou medzi nebom a zemou, božstvom a človečenstvom. Boh…

Obrázok galérie

Prvá časť: Gréckokatolícky katechizmus Tajomstvo Boha

Myšlienky zo spoločného katechizmu východných katolíckych cirkví byzantského obradu v USA. Boh je tajomstvo – kým toto neuznáme, nemôžeme ho opravdivo poznať. Každé tvrdenie, že sme ho opísali alebo pochopili, ho skreslilo. Dnes my, ktorí odhaľujeme tajomstvá vesmíru, neveríme na nevysvetliteľné záhady. Smelo sa usilujeme definovať samotného Boha, ale on vždy zostáva mimo našej schopnosti chápania. Naše…