Obrázok k článku

Vitajte na gréckokatolíckej stránke farnosti Nitra

Sestry a bratia, vitajte na našej gréckokatolíckej stránke farnosti Nitra.

Naša nitrianska gréckokatolícka farnosť je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca farnosť. Práca v našej farnosti je misijnou prácou. Formuje sa tu spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich z rôznych kútov Východného Slovenska, ale aj noví veriaci pokrstení už v miestnom chráme sv. Štefana.

Cieľom misijnej práce je vybudovanie stabilnej, živej farnosti, ktorá ponesie živý odkaz viery a obradu, ktorý na tieto historické miesta priniesli svätí bratia Cyril a Metod. Dosiahnutie tohto cieľa bude vyžadovať ešte veľa modlitieb, trpezlivosti a obetavosti, tak od kňaza, ako aj od veriacich.

Gréckokatolícka cirkev je partikulárnou cirkvou všeobecnej, t. j. Katolíckej cirkvi, s ktorou má spoločnú vierouku a spoločné vedenie v osobe rímskeho biskupa – pápeža. Líši sa od nej svojím východným byzantským obradom, to znamená vonkajším usporiadaním bohoslužieb a vlastným cirkevným právom. Gréckokatolícka cirkev sa niekedy nazýva aj Katolíckou cirkvou byzantského (alebo tiež východného) obradu.

páter. PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD,
duchovný správca farnosti

Zdieľať na Facebooku