Gréckokatolícka Cirkev farnosť Nitra

Gréckokatolícka farnosť Sv. Andreja Prvopovolaného v Nitre

Chrám: Sv. Štefana Kráľa (pôvodne sv. Andreja apoštola),   10. stor.

Jurisdikčné územie: okresy Nitra, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce

Farnosť bola zriadená 01. marca 1997 dekrétom č. 870/97.

 

Počet gréckokatolíkov podľa sčítania 2021 – 1952

Nitra – 1100
Šaľa – 335
Zlaté Moravce – 186
Topoľčany – 331

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 1952

 

Správca farnosti: o. ICLic. PaedDr. Mgr. et Mgr. Martin Pavúk, PhD,

 

 

 

 

Kaplán: o. Ivan Kovaľ – s poverením pre pastoráciu veriacich ukrajinskej národnosti v meste Nitra a Trnava.

 

 

 

 

Počet obyvateľov: 84 786

Vzdialenosť od katedrály: 89 km

 

Farská a finančná rada.

 

 

 

 

 

ICLic. PaedDr. Mgr. et Mgr. Martin Pavúk, PhD, – štatutár

 

Ing. Mikuláš Dunda

 

Ing. Peter Schwarz

 

MVDr. Mikuláš Zakucia

 

Ing. Róbert Lalík