Poďakovanie o. Martina Pavúka po posviacke domu “Kána”

Drahý otec biskup Viliam, provinciál Andreas Steiner, bratia v kňazskej službe všetkých hodností, provinciálna Congregatio Jesu, generálna asistentka Priska, milé rehoľné sestry, laické spoločenstvo MSC, milí dobrodinci, drahí bratia a sestry!

Na jeseň v minulom roku – 22. októbra 2016 – sme posvätili základný kameň a začali budovať tento dom. S realizáciou výstavby začal môj predchodca P. Pavol Baroš a od 28. decembra 2017 som prebral zodpovednosť za toto dielo. Dnes stojíme v novopostavenom dome, ktorý nesie meno Kána – podľa evanjelia svätého Jána – Svadba v Káne Galilejskej.

Rok a pol usilovnej práce na stavbe bol akoby symbolickou prípravou na svadbu, ktorú dnes prežívame – radosť z toho, že sme toto dielo dokončili. Samozrejme, bol to čas plný plánovania, diskusií, tvorivosti a námahy. Čas radostných i ťažkých momentov pri rozhodovaní a realizovaní našich predstáv.

V tejto chvíli stojíme v srdci nového domu, v tejto kaplnke. Tu sme práve spoločne  slávili „prvú“ svadobnú hostinu a na konci tejto eucharistickej svadby  by som chcel v prvom rade ďakovať Bohu za toto dielo, ktoré bude slúžiť ľuďom prichádzajúcim do tohto centra, aby premieňali vodu bolestí, trápení, a prázdnoty na dobré víno Božieho milosrdenstva.

Naša veľká vďaka patrí Nemecko – Rakúskej provincii v zastúpení P. Andreasa Steinera za finančnú záštitu, vďaka ktorej sme mohli toto dielo začať a dokončiť. Financie, ktoré boli investované na realizáciu tejto stavby, pochádzajú z predaja rehoľného domu v Bregenzi. Taktiež by som chcel vyjadriť vďačnosť Renovabis, ktorý nás podporil pri zariaďovaní domu Kána a domu Srdca Ježišovho.

Vzhľad domu Kána navrhol Ing. architekt Martin Dulík, ktorému by som chcel vyjadriť vďaku za tento projekt a tiež jeho manželke Ing. architektke Lívii Dulíkovej, ktorá spravovala administratívne záležitosti a komunikovala s príslušnými úradmi počas celej realizácie projektu.

Ďakujem za spoluprácu aj Mgr. Miroslave Režnej, PhD, ktorá navrhovala zariadenie interiéru.

Samotnú realizáciu diela mala na starosti stavebná firma JAS – ABM s.r.o. Žilina. Konateľom firmy, pánovi Miroslavovi Adamovskému a Antonovi Bálimu, by som chcel poďakovať za ich seriózny prístup a výbornú spoluprácu a taktiež majstrom Ľubovi Hájnemu a Ľubovi Macekovi, ktorí sú naozaj majsri svojho remesla. Vďaka patrí aj všetkým robotníkom, ktorí zanechali za sebou kus dobrej práce. Pri pohľade na túto stavbu budem na Vás vždy spomínať iba v dobrom

Zodpovednosť za priebeh stavby prevzal stavebný dozor Ing. Jozef Demel, ktorému vyslovujem vďaku za jeho ochotu a prístup.

V neposlednom rade by som chcel poďakovať všetkým vám, či už to bol p. Ing. architekt Františk Dulík, komunita MSC, laici MSC, dobrodinci, všetky firmy, Vás drahí bratia a sestry, ktorí ste nás podporovali nielen materiálne ale aj duchovne, modlitbou a žehnaním – nech Vás Boh požehná.

Drahý otec biskup, provinciál, kňazi, bratia a sestry! Nech radosť, ktorú dnes zažívame, naplní každého človeka, ktorý príde do tohto domu. Nech sa čas bolesti, námahy a smútku, premení na dobré víno, ktoré si zachováme až do konca.

 

o. Martin Pavúk,

Nitra má svoju Kánu vďaka misionárom Srdca Ježišovho

Zdieľať na Facebooku