Obrázok pre homílie

Lk 8, 5-15

Bratia a sestry!

V dnešnom podobenstve nám Kristus veľmi otvorene a reálnym spôsobom predstavil človeka, ako to môže vyzerať v jeho srdci. V štyroch obrazoch, ktoré predložil a vysvetlil, spoznávame seba samých – akými sme ľuďmi. Pozýva nás zamyslieť sa a opýtať seba samých: ´aké je moje srdce?´ Je ochotné a schopné započuť a prijať Božie slovo, alebo naopak nepočúva a odmieta?

Tak, ako pred 2000 a viac rokmi sa šírilo Božie slovo, tak aj v dnešnom svete sa ohlasuje Radostná zvesť – Evanjelium. A sami dobre vidíme, ako ho mnoho kresťanov, či nekresťanov odmieta. Srdcia mnohých ľudí sú ako zem – tvrdé, a preto máloktoré padne do dobrej zeme. Prečo je to tak? Prečo v dnešnom svete toľko ľudí odmieta Ježišovo posolstvo, či samotnú Cirkev? Pri uvažovaní nad týmito a podobnými otázkami, som si uvedomil, či si zato nemôžeme aj sami.

Jestvuje veľa ľudí, ktorí zneužívajú svoje postavenie v Cirkvi. Mnoho situácii, ktoré sa stávajú prostredníctvom ľudí v službe Cirkvi, sú poľutovaniahodné. Z nich potom nemálo kresťanov čerpá dôvody na pohoršenie a odmietanie. Evanjelium, ktoré by mali prijímať do svojho srdca, odmietajú a ich srdce je ako kameň. Možno to zrnko padlo do dobrej pôdy, malo dobré predpoklady na rast – napríklad vyrastali v dobrej rodine – ale udalosti a pohoršenia, o ktorých počuli, im zatvrdili srdce. Musíme si uvedomiť, že aj my sme našimi postojmi mnohokrát zraňovali druhých a na základe týchto udalostí, ich srdcia ostali tvrdé. Niekoľkokrát sme už započuli v médiách, ako sa pápeži ospravedlňovali za škandály v Cirkvi. Urobil to sv. Ján Pavol II., pápež Benedikt XVI., ale aj terajší pápež František.

Musím však aj podotknúť, že mnohé ospravedlnenia z úst veriacich ľudí pred Bohom neobstoja. Všetci dobre vieme, že Boh je dobrý, dokonalý, spravodlivý, milosrdný a milujúci. Ak niektorí veriaci človek, či kňaz urobí niečo proti Božej vôli, ale v jeho mene, nemôžeme za to pripisovať vinu Bohu. Taktiež je dobre si pripomenúť, že nesprávne konanie ľudí totiž nie je férové považovať za výhovorku, prečo odmietame Boha. Táto výhovorka pred Bohom neobstojí. Ak budeme stáť pred Bohom, budeme sa iba vyhovárať?

Odpovedzme si na otázku, ak by Kristus dnes išiel rozsievať svoje slovo, do akej pôdy by padlo? Stretávame sa s rôznymi ľuďmi, mladými, deťmi, či dospelými, ktorí síce počujú Božie slovo, ale nezanechá v ich srdci ani najmenší dojem a nijako ich neovplyvní. Vyzerá to tak, akoby im niekto zámerne zabraňoval počuť ho a bral to slovo zo sŕdc. Ježiš túto činnosť pripisuje zlému.

Možno sa tomu divíme, ale mnohokrát sa podobáme na týchto ľudí. Koľkokrát sme aj my čítali, či počuli Sväté Písmo, ale nezanechalo v našich myšlienkach a živote ani najmenšiu stopu. Nie sme vtedy tou tvrdou pôdou, ktorá nepripustí, aby sa Božie slovo dostalo do nášho srdca? Niekedy mám pocit, akoby sme sa báli, že v prijatí Božieho slova musíme zmeniť svoj život. Preto ho radšej neprijímame, len aby nám “neublížilo”. Ak takto konáme, mali by sme si uvedomiť, že robíme veľmi nerozumné rozhodnutie.

Ježiš v evanjeliu spomína aj ľudí, ktorí pri stretnutí s Božím slovom prejavujú veľké nadšenie. Žiaľ, u mnohých je to nadšenie bez opravdivej premeny svojho života. Ľudia tohto typu si osvojujú náboženské postoje hlavne kvôli tomu, aby sa dostali do centra pozornosti. Zneužívajú náboženstvo iba pre seba. Ježiš sa často stretal s takýmto typom zbožnosti a stretávame sa s ním aj dnes. Títo ľudia nie sú ochotní prinášať obete a nepochopili, o čom je viera. Napriek počiatočnému nadšeniu, takíto ľudia sú neúrodnou pôdou.

A tretí postoj srdca – neúrodná pôda, ktorú spomína Kristus, sú tí, ktorí pred Božím slovom uprednostňujú veci tohto sveta: bohatstvo, kariéru, slávu, pôžitok. Samozrejme Boh nechce, aby sme žili bez hmotných prostriedkov – to sa ani nedá. Ale nemáme robiť z dočasných vecí svoje božstvá a pokladať ich za najvyššie hodnoty života.

Ježiš nám dnešným podobenstvom chce povedať: Vy nechápaví, kedy konečne porozumiete, na čom v živote skutočne záleží? Kedy konečne objavíte, ktoré sú skutočné hodnoty života? Hodnoty, ktoré prechádzajú aj do večnosti? Kedy pochopíte, že Božie slovo chce z vás urobiť nových ľudí?

Bratia a sestry, v dnešnom podobenstve, ktoré sme počuli, Kristus veľmi otvorene a pravdivo poukazuje aj na ľudí v dnešnom svete. A evanjelista Lukáš píše aj toto: „Mojou Matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho“ (Lk 8, 21). Týmto výrokom nás posúva ešte ďalej, aby sme Božie slovo čítali, počúvali a uskutočňovali. Amen.

Zdieľať na Facebooku