Obrázok galérie

Vitajte na gréckokatolíckej stránke farnosti Nitra

Sestry a bratia, vitajte na našej gréckokatolíckej stránke farnosti Nitra. Naša nitrianska gréckokatolícka farnosť je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca farnosť. Práca v našej farnosti je misijnou prácou. Formuje sa tu spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich z rôznych kútov Východného Slovenska, ale aj noví veriaci pokrstení už v miestnom chráme sv. Štefana. Cieľom misijnej práce je vybudovanie stabilnej, živej farnosti, ktorá ponesie…

Obrázok galérie

Usmernenie pre kňazov a veriacich v súvislosti celoplošným testovaním obyvateľstva SR.

Drahí otcovia, v súvislosti s plánovaným plošným testovaním obyvateľstva SR chcem Vás bratia kňazi, ako aj Vám zverených veriacich povzbudiť, aby v súlade s vyjadrením KBS sa ho zúčastnili nielen kvôli možnosti získania výnimky zo zákazu vychádzania ale i pre potrebu aktívnej účasti na spoločnom dobre, ktoré je nám kresťanom primerané. Keďže podriadenie sa výzve plošného testovania je podmienkou ďalšieho…