Obrázok galérie

Vitajte na gréckokatolíckej stránke farnosti Nitra

Sestry a bratia, vitajte na našej gréckokatolíckej stránke farnosti Nitra. Naša nitrianska gréckokatolícka farnosť je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca farnosť. Práca v našej farnosti je misijnou prácou. Formuje sa tu spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich z rôznych kútov Východného Slovenska, ale aj noví veriaci pokrstení už v miestnom chráme sv. Štefana. Cieľom misijnej práce je vybudovanie stabilnej, živej farnosti, ktorá ponesie…

Obrázok galérie

Apoštolský exarcha Ladislav Hučko oslavuje 75. narodeniny

Dnes, 16. februára, oslavuje významné životné jubileum – 75 rokov – apoštolský excharcha biskup Ladislav Hučko, ktorý stojí na čele Apoštolského exarchátu v ČR už 20 rokov. Ladislav Hučko sa narodil 16. februára 1948 v Prešove v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Keď ho roku 1966 nevzali na Teologickú fakultu v Bratislave, začal štúdium experimentálnej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach,…

Obrázok galérie

Pätnáste výročie bratislavskej eparchie

Bratislava (27. januára) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia si v pondelok 30. januára 2023 pripomína pätnáste výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – Bratislava. Počas pätnástich rokov existencie…