Sviatosť krstu

Nahlásiť krst môžu rodičia dieťaťa v kancelárii farského úradu, alebo na tel. č. 0911544321, alebo cez formulár na úvodnej stránke. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa – kópia.

Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti, je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde budú krstiť.

Rodičia, a ak je možné aj krstní rodičia, musia pred krstom absolvovať krstnú náuku, ktorá sa koná v termíne, ktorý si dohodnete pri nahlásení krstu na farskom úrade. Na krst si prineste krstnú košieľku a krstnú sviecu. Je vhodné ak na krstnej košieľke je vyšité alebo vypísané meno a dátum krstu.

Dieťa musí mať aspoň jedného krstného rodiča.

Krstný rodič

  • katolík starší ako 16 rokov
  • bol na birmovke
  • nie je postihnutý kanonickým trestom
  • buď slobodný (teda nerozvedený), alebo v katolíckom manželstve ( nie v partnerskom zväzku, bez sobáša )

Pred krstom sa odporúča rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Poučenie o sviatosti krstu

Poučenie o sviatosti krstu slúži rodičom a krstným rodičom k pripomenutiu si základných právd viery.

Poučenie spočíva v stretnutí, počas ktorého im kňaz vysvetlí zmysel krstu a symboly ktoré sa budú pri krste používať. Presný dátum poučenia si rodičia dohodnú osobne počas nahlásenia krstu.