Sviatosť manželstva

Ako postupovať, keď chcete uzavrieť manželstvo v našom kostole?

O vašom úmysle uzavrieť manželstvo príďte informovať čím skôr. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Potom navštívte Matričný úrad v Nitre.

Úradné hodiny sú:

  • pondelok – Nedeľa

Na matriku treba ísť spoločne a zobrať si so sebou občiansky preukaz a rodný list. Tam s vami spíšu „Žiadosť o uzavretie manželstva“.

Nasleduje bezprostredná príprava na fare.

V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v deň sobáša nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak ste boli pokrstení v našej farnosti, krstný list nepotrebujete.

Zároveň čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).

Snúbenci pred uzavretím manželstva absolvujú 9 stretnutí v katechetickej miestnosti na fare, na ktorých sa preberú niektoré dôležité zásady pre život v kresťanskom manželstve a sa vysvetlí obrad uzatvárania manželstva.

Výzdobu kostola snúbenci prekonzultujú s pani kostolničkou, ktorá sa stará o výzdobu nášho kostola.

V prípade, že jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny, v ktorej sa aktuálne zdržiava aj slovenská stránka, všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad v zahraničí ju zašlú na farský úrad. Doklady, ktoré majú byť zaslané na farský úrad sú tieto:

  • krstné listy
  • potvrdenie o predmanželskej príprave
  • licencia (kán. 1115)
  • dišpenz/povolenie k sobášu – ak je potrebný, udelí tamojší ordinár
  • potvrdenie o civilnom sobáši, ak už bol
  • písomné osvedčenie, že diecéza aktuálneho bydliska nevidí žiadne prekážky pre sobáš