Sviatosť zmierenia

Hlavné časti sviatosti zmierenia:

 • spytovanie svedomia
 • ľútosť nad svojimi hriechmi (najdôležitejšia časť)
 • silné predsavzatie nehrešiť
 • vyznanie hriechov (kňazovi) – spoveď
 • kajúci skutok (zadosťučinenie)

Duchovné účinky sviatosti pokánia sú:

 • zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť;
 • zmierenie s Cirkvou;
 • odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy;
 • odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov;
 • pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;
 • vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.