Obrázok k článku

Novoročný príhovor – 2016

Kdesi som čítal nasledovný recept na nový rok pre kresťanov: „chceš byť šťastný? Začni rok s menom Ježiš. To je najlepší recept na požehnaný nový rok“. Čo znamená začínať rok v mene Ježiša? Najprv si povedzme, čo meno Ježiš znamená.

V čase Ježišovho narodenia to bolo dosť bežné meno. Jeho hebrejská forma znie Jozua (Boh vyslobodzuje). Myslí sa na vyslobodenie z hriechov. Začínať a prežívať rok v mene Ježiša značí neskladať svoju nádej v mocných tohto sveta, ale v Ježiša Krista. Ak sa tí, ktorým je prepožičaná moc budú držať Ježiša Krista, ak im bude jeho pravda svätou, tým lepšie pre svet, tým lepšie pre nás. Našu nádej však skladajme v Krista.

Prvé minúty začínajúceho dňa nás často rozhodujúco nasmerujú k tomu, aký bude celý deň. Posledné minúty dňa zas určujú, do akej „postele“ uložíme našu dušu. Aby boli naše dni v novom roku požehnané, nedajme si zobrať čas s Bohom. Majme denne chvíľu na modlitbu. Urobme si „rande“ so sebou – uvažujme o svojom živote, jeho smerovaní, o tom, čo je v ňom Bohu milé, a čo sa mu protiví. A ak sú naše dni zvlášť hektické, potom potrebujeme ešte čosi času navyše. Nedajme si zobrať čas s Bohom. Nedajme si zobrať spoločenstvo, ktoré nám ponúka Boh aj v našej farnosti. Začať nový rok v mene Ježiša, značí začať ho pod vplyvom Božej lásky, od ktorej nás nič neoddelí.

Meno Ježiš sa spája obriezkou – so zachovávaním Božieho zákona. Žiť podľa Božích prikázaní – to má byť aj náš program v novom roku. Ježiš bol obrezaný na ôsmy deň po svojom narodení, podľa prikázania Božieho zákona. Obriezka bola viditeľným znakom začlenenia do Božieho ľudu, dnes by sme povedali do Cirkvi. Rodičia chápali deti ako Boží dar a tým, že ich dali obrezať vyjadrovali: Naše deti patria Bohu. Samozrejme, nešlo iba o obrad, ale kto bol obrezaný, nosil na svojom tele znamenie, že je Boží.

Ježiš bol včlenený do Božieho ľudu ako nemluvňa obriezkou a po celý život ctil Božie prikázania. Aj my ich ochotne zachovávajme. Meno Ježiš nech nám je k tomu posilou.

Nik z nás presne nevie, čo prinesú dni, týždne a mesiace nového roka. Všetci však smieme prosiť o to, aby sme ho prežili v Božej blízkosti na perách z Ježišovým menom.

Zdieľať na Facebooku