Obrázok k článku

Mk 1, 1-8 – Nedeľa pred Bohozjavením.

„Hlas volajúceho na púšti“.

Hlas Jána Krstiteľa, určite nebol príjemným počúvaním, pre tých ktorých kritizoval. Keď hovoril o „haďom plemene“, „stromoch, ktoré neprinášajú ovocie“, „plevách“ (Mt 3, 1 – 12), to všetko boli veľmi presné narážky, ktoré mali svojich adresátov, ktorí im aj veľmi dobre rozumeli. Napriek tomu, že si týmto spôsobom Ján Krstiteľ, urobil mocných nepriateľov, sa nebál.

Dokonca dovolil si karhať Herodesa pre manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil.  Nebál sa povedať pravdu komukoľvek, neprekážalo mu ani postavenie človeka. Rovnako nebál sa karhať mocných vtedajšieho sveta ako aj jednoduchých obyčajných ľudí.

Nebál sa preto, lebo vedel, že jeho priateľom je ten Najvýznamnejší, ktorý je nad všetkými ostatnými, že ním je Boh a ten, ktorého poslal, Ježiša Krista.

Na zemi bola a je stála potreba mať takých odvážnych kazateľov, ako bol Ján Krstiteľ. Aj dnes treba  hovoriť Pravdu zo všetkou odvahou a nebáť sa napomínať ľudí, ktorí žijú v hriechoch. Čo je krivé a hrboľaté treba urovnať. Kto vás počúva mňa počúva a kto vami pohŕda mnou pohŕda, hovorí Ježiš apoštolom.

Ak dnešní kňazi budú  mlčať, Ježiš sám zakročí a vyhliadne si iných, schopných, ktorí budú chcieť hovoriť  ľuďom Pravdu, aj keď to bude nepríjemné pre nich samých. Pripomeňme si ako apoštol Pavol povzbudzoval Timoteja k ohlasovaniu Božieho slova:  “Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.” 

Dnes, viac ako inokedy, je  aktuálny hlas volajúci po návrate k Bohu. Bez neho nie je možné  riešiť problémy doby ktoré sú tu. Bez duchovnej obnovy našich rodín, spoločnosti je záchrana nemožná.

Je len jedno zdravé učenie, a to je Kristovo Evanjelium. Prichádza doba, keď ho ľudia odmietajú. Kazateľov zdravého učenia vyháňajú a zháňajú si takých, ktorí im šteklia uši.

Ako to vyzerá v našich farnostiach. Kto, čo rád počúva. Radšej kážte o príjemnejších  a pozitívnych  veciach ako o hriechu. Príbehy, aj vymyslené, tie radi počúvame, len nevravte nič osobné a  konkrétne na našu adresu.

Čo by dnes hovoril Ján Krstiteľ? To isté, čo aj vtedy. Volal by na všetkých ľudí: Vráťte sa ku Kristovi. Zanechajte hriech. On je milosrdný a spravodlivý, odpustí vám vaše hriechy, On je láska.

Poslaním nás kňazov, ale aj Vás všetkých je, aby sme boli Jánovým hlasom v dnešnom svete.  Prvoradou úlohou nás všetkých  je pripravovať cestu Pánovi.

Ján Krstiteľ si vo svojej dobe nepovedal, že jeden hlas aj tak nezaváži, že je škoda niečo hovoriť. Opak bol pravdou, keď je tento hlas požehnaný Bohom, tak vždy zaváži. Aj náš hlas je v dnešnom svete potrebný, rovnako ako bol potrebný Jánov vtedy, a nemusíme sa báť, že nezaváži. Keď ho bude viesť náš Pán, Ježiš Kristus, určite zaváži.

Prosme si o silu, aby sme boli verným a pravdivým hlasom Ježiša Krista vo svete.

Zdieľať na Facebooku