Obrázok pre homílie

Prvé sväté prijímanie

Drahé prvoprijímajúce deti, milí rodičia, starí rodičia, priatelia, bratia a sestry!

Na začiatku by som sa Vás chcel opýtať – keď si tak predstavíte svoj domov, čo je pre vás v ňom najcennejšie? Asi pre každého z vás je to niečo iné. A teraz sa opýtam Vás deti, čo je pre Vás najcennejšie?

Poviem Vám príbeh o dvoch bratoch. Jeden bol chudobný, ale druhý bol veľmi bohatý a stále kupoval a predával veci. Ten chudobný mal veľmi peknú rodinu a deti milovali svojich rodičov aj napriek tomu, že nemali počítač, tablet, mobil… Boli šťastní a aj tí, ktorí ich poznali ich mali radi. Bohatý brat bol sám, nemal ani rodinu ani priateľov. Nikoho nemal rád a ľudia nemali radi jeho pre lakomosť a sebectvo. Nikdy nikomu nepomohol a nezaujímal sa ani o svojho brata a jeho rodinu. Áno, mal skutočne všetko, čo len chcel. DOKIAĽ…

Jedného dňa išiel do mesta a vo výklade videl peknú bielu perlu. Stála viac peňazí, než mal uložené v trezore. Ale on veľmi zatúžil práve po tejto vzácnej perle. Chcel ju viac než svoje auto, počítač, drahé veci – chcel ju viac, než čokoľvek na svete.

Utekal domov, predal čo mohol a ponáhľal sa naspäť do obchodu pre perlu. Kúpil ju a cítil sa najšťastnejším človekom na svete. Perla bola konečne jeho! A bol spokojný…

Myslíte si, milé deti, že táto perla je skutočne to najcennejšie pre toho človeka? Nebolo cennejšie niečo iné? Byť láskavý k ľuďom, pomôcť svojmu bratovi a jeho rodine. Dnes, keď pristúpite k svätej spovedi a svätému prijímaniu, prijmete tú najcennejšiu „perlu“ do svojho života. Táto „perla“ – Ježiš – sa chce podeliť so všetkým čo má, so sebou samým prostredníctvom eucharistie. On je náš najväčší a najvzácnejší poklad, ktorý je s nami celý náš život. Je s vami deti, keď sa tešíte aj keď ste smutní. Táto „perla“ Vás bude sprevádzať vaším životom vo vašich rozhodnutiach, ktoré v živote budete robiť. Bude vás chrániť, pomáhať Vám, bude stále pri vás, vo vašom srdci každý deň vášho života.

Možno v odpovedi na otázku, ktorú som vám dal na začiatku, ste našli nejakú vzácnu „perlu“ – niekoho, alebo niečo hodnotné – a pokladáte to pre Vás za najcennejšie, čo máte vo svojom živote. V príbehu sme počuli o dvoch bratoch, chudobnom, ktorý napriek nedostatku žil pravé hodnoty a bol naozaj šťastný a bohatom, ktorý si mohol kúpiť čo len chcel a myslel si, že je šťastím vlastniť vzácnu „perlu“. Áno, určite mala svoju hodnotu, ale v živote sú oveľa viac hodnotnejšie veci, než nejaká „perla“. Myslím si, že oveľa hodnotnejšie a vzácnejšie je žiť pravé hodnoty, ktoré ste deťom, zvlášť vy rodičia, starí rodičia, krstní rodičia, vštepovali a vštepujete do života. Vaša úloha dnešným dňom nekončí. Práve naopak, vy ste tí, ktorí máte chrániť perlu, ktorú vaše deti príjmu, aby táto perla bola vždy na prvom mieste v ich živote. Je to vaša úloha a zároveň túto perlu majú deti vidieť aj u Vás, vo vašom spôsobe života – žiť čestne a nasledovať pravé hodnoty. Aby vo vás vaše ratolesti nevideli obraz toho úbohého boháča, ktorý nevedel pomôcť ani svojmu bratovi.

Milé deti, rodičia, starí rodičia, priatelia, bratia a sestry. Pohľad na Vaše krásne deti, ktoré dnes stoja pred oltárom, je pre Vás najväčšou odmenou za všetku Vašu lásku a obetu, ktorú ste do nich vložili. Avšak pohľad na Vaše dieťa nech bude pre vás výzvou, aby Vaše dieťa zostalo verné tej najvzácnejšej perle, ktorú dnes dostalo v podobe eucharistie. Želám Vám, aby ste mali radosť z Vášho dieťaťa po celý Váš život. Amen.

Zdieľať na Facebooku