Obrázok k článku

Pascha 2021

Christos voskrese!, bratia a sestry, pripájam sa k dnešnej dobrej správe, ktorú sme počuli. Náš Boh je živí. Náš Boh nie je ako boh iných náboženstiev. Náš Boh žije a vidí naše srdce a potreby. Má aj uši, on počuje naše volanie. Aké je to dobre že žije, že neostal v hrobe. Žije a každý kto verí v neho bude s ním večne žiť. To je ta dobrá správa pre, s ktorej sa máme dnes radovať.

To čo má moc dotýkať sa dnes našich sŕdc, je moc jeho slova. Lebo na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. Preto hovorí prorok Izaiáš v 55 kapitole !Nakloňte svoje ucho“ my potrebujeme počuť jeho hlas. Tak ako malý Samuel, keď počul Boží hlas, kňaz Elizeus mu radí „ak ešte raz sa ti ozve Boh, povec mu, hovor Pane, tvoj sluha počúva“ Preto aj my dnes potrebujeme nakloniť svoje ucho, aby ten Boží hlas sa hlboko dotkol nášho srdca. To slovo má moc. To slovo bolo na počiatku. To slovo zaznieva k nám dnes. A to slovo má moc zachrániť naše duše.

Aj my máme dve uši, aby sme zachytili toto jeho slovo. Sú niektorí ľudia s ktorými mam rozhovor a musím sa ich opýtať. Ty máš aj uši? Samozrejme mám. Hovorím, ja som si myslel, že máš len jazyk, pretože vždycky ti chodia iba ústa. Boh ti dal dve uši, aby si dvakrát toľko vedel počúvať, ako hovoriť. Ale niektorí ľudia sa tak správajú, ako keby mali dva jazyky a jedno deravé ucho. Ale my sa musíme učiť od Boha. Božie slovo nám radi, nakloň svoje ucho, lebo to slovo sa zvestuje práve tebe.

Boh nám cez toto slovo nehovorí, že nebudeš mať ťažkosti, problémy, to nepovedal, ale povedal, ja budem s tebou. Boh má pre nás východisko. Tak ako mal východisko pre ženy, ktoré prišli k hrobu a nemal im kto odvaliť kameň. V prvom rade dôverujme Bohu. Boh nie je zvedavý na naše slzy, bedákanie, ale on hľadá našu vieru. Ak chceme niečo získať od Boha, v prvom rade mu musíme veriť.

 

Zdieľať na Facebooku