Na tomto mieste sa nachádzajú rôzne homílie a tematické kázne o. Martina Pavúka,