Obrázok pre homílie

Mk 2, 1-12

Bratia a sestry!

Každým dňom viac a viac cítime ako sa my, ľudia modernej doby, navzájom odcudzujeme. Ešte v nedávnej minulosti sa prakticky každá udalosť riešila v spoločenstve. Teraz je všetko výhradne záležitosťou jednotlivcov. Separácia vyprázdnila ulice i kostoly. Pohodlnosť pritiahla masy k lacnej zábave v televízii… Nezáujem o druhých – mať od nich pokoj, postavil vôkol vysoké múry. Mnohokrát, keď prechádzam okolo novopostavených domov, sa čudujem, prečo sú všade také vysoké a masívne ploty. Z nášho domu som bol zvyknutý na obyčajné pletivo, cez ktoré sa ľudia navzájom videli. Dnes si všetci uvedomujeme,  že tieto „hradby“ znamenajú nezáujem o druhého.

Text dnešného čítania predstavuje spoločenstvo  ochrnutého človeka a jeho priateľov, ktorí mu pomáhali dostať sa k Ježišovi. Práve v dnešnej dobe je to vysoko aktuálne. Úryvok z dnešnej nedele je adresovaný nám. Nám, ktorí sa zatvárame za svoje múry. V Evanjeliu vidíme záujem o človek, o jeho trápenia. Táto stať zo svätého písma nás učí, aby sme hľadeli na to, čo ľudia potrebujú, aby sme sa zaujímali o život našich blížnych.

Priatelia ochrnutého sa nezastavili len pri prejave záujmu o jeho problém. Hľadali riešenie a keď našli možnosť, neváhali zbúrať múr a strhli kus strechy. Pomohli preto, lebo videli srdcom, čo ochrnutý potrebuje, po čom túži, čo mu chýba., Možno dnes je čas porozmýšľať nad tým, kto z nášho okolia potrebuje pomoc. Často pomôže obyčajné láskavé slovo, praktická pomoc, modlitba. Spomeňme si na jedného takéhoto človeka a porozmýšľajme, akým spôsobom mu pomôžeme. Je to naša úloha, úloha Kristových nasledovníkov, aby sme robili to, čo robil aj On.

V prvotnej cirkvi bol záujem o človeka, hlavne o chorých a chudobných, ktorí boli mnohokrát vylúčení zo spoločnosti, veľmi rozšírený. Našu pomoc očakávajú trpiaci ľudia aj dnes. Tí, ktorí trpia telesnými,  psychickými, či existenčnými  problémami.

Láska v Kristovom ponímaní je praktická pomoc človeku. On sám to mnohokrát vyjadril, keď pomohol núdznym. A najviac lásku, ako praktickú pomoc, vyjadril na kríži, keď zomrel za nás. Keď sme sa my, hriešni ľudia, stali Kristovými priateľmi. Potom sa aj pre nás, veriacich, musí každý človek stať priateľom, ktorému budeme pomáhať konkrétnym spôsobom.

Bratia a sestry, je čas otvoriť svoje oči, aby sme uvideli núdzu a problémy blížnych. Je čas otvoriť srdce, aby sme počuli aj nevyslovené  volania  o pomoc. Je  čas otvoriť  svoj  domov, aby sme poskytli  ochranu, pomoc a podporu  tým,  ktorí to potrebujú. Dnes je čas, pre nás, pre cirkev, aby  sme  niesli  bremená  tých  druhých tak, ako niesol tie naše Ježiš. Dnes je čas naplniť Kristov zákon, lebo Božiu lásku, agapé, potrebuje tento svet ako soľ.

Prajem nám a túžim po tom, aby sme v našej farnosti neboli  ukrytí za vysokými kamennými  múrmi svojej zbožnosti, ale aby sme sa otvorili pre tých, ku ktorým nás Ježiš poslal .

Zdieľať na Facebooku