Obrázok k článku

Bohozjavenie – 6. január 2016

Raz sa stalo, že jeden muž sa kúpal vo veľkom jazere. Cítil, že už nedokáže doplávať späť k brehu. Volal teda: „Bože, zachráň ma!“ Zakrátko sa pri ňom objavil čln, no muž pomoc odmietol. – Vraj ho zachráni Boh – a modlil sa ďalej. Za moment sa v nešťastníkovej blízkosti zjavila jachta. Chlapíkovi hodili záchranné koleso. No on opäť odmietol pomoc s tým, že ho zachráni Boh. – A ďalej k nemu volal o pomoc. Vzápätí nad mužom zakrúžil vrtuľník a spustil mu záchranné lano. Muž opätovne odmietol a… onedlho sa utopil. Na druhom svete vyčítal Bohu: „Toľko som Ťa volal a Ty si ma nechal si zomrieť; nepomohol si mi.“ Pán Boh mu odvetil: „Ako to, že nie? Poslal som ti čln, jachtu aj vrtuľník a tebe to nestačilo… – Čo si ešte čakal?“

Tento trpko – úsmevný príbeh má tragický koniec, no jeho posolstvo je zrozumiteľné. Daný muž nerozpoznal Božiu pomoc v záchrane, ktorá sa mu naskytla. Nepochopil, že sám Pán Boh mu podáva pomocnú ruku.

Udalosť, ktorú si dnes pripomíname, je z Božej strany znamením, že Pán Boh sa chce zjaviť všetkým. Bohozjavenie znamená, že sám Pán Boh sa nám chce dať spoznať. Iniciatíva vychádza od neho.

Pán Boh sa nám zjavuje, aby sme ho poznali, prijali, dali mu svoju dôveru a lásku. V Ježišovi sa zjavil dokonale, nečakajme, že sa stane ešte niečo mimo nás. Teraz sa má stať čosi v nás. Musíme ho prijať. Otvoriť sa mu. Bez toho, aby sme sa sklonili pred Ježišom – predovšetkým vo svojom vnútri, nemôžeme Pána Boha poznať.

Pán Boh nám dal svojho Syna – to najväčšie znamenie, nad ktoré už niet väčšie. Môžeme mu buď uveriť, alebo sa mu vzoprieť. Tretej možnosti niet.

Predstavme si seba za volantom auta, ako uháňame po voľnej ceste, keď ktosi dvíha ruku a dáva nám znamenie. Ukazuje, že nás chce zastaviť a má záujem cestovať s nami. Má na to právo, a my môžeme zastaviť, alebo… – ešte viac dupnúť na plyn. Veď znamenie nie je barikádou, blokujúcou jazdnú dráhu, ale pokynom, výzvou. Stáva sa, že ideme bez zastavenia ďalej, akoby nič, no v skutočnosti sa stalo to najhoršie. Ten neznámy, na znamenie ktorého sme nedbali, bol Boh. Niet väčšieho omylu ako nezastaviť, neotvoriť mu dvere, nepustiť ho k sebe, ako ísť životom bez neho.

Bratia a sestry, Pán Boh sa nám dnes zjavuje vo svojom Synovi dokonale. Otvorme sa pre tento dar a dajme mú miesto v našom každodennom živote. Amen.

Zdieľať na Facebooku