Obrázok pre homílie

Lk 10, 25-37

Bratia a sestry!

Pri prechádzke mestom popri výkladoch a najmä v nákupných centrách, vidíme, ako sa mení sortiment tovaru. Je tam množstvo elektroniky, odevov, hodiniek či počítačov. Keď prechádzame okolo obchodu, hneď sa nám ponúkajú rozličné prospekty a letáky, aby upútali našu pozornosť, my sme vstúpili dovnútra a našli nejaký tovar, ktorý nás zaujme. Faktom je, že dnes existuje množstvo reklamných letákov a návodov na použitie.

Skúsili ste sa však niekedy zamyslieť nad tým, či existuje návod na lásku? Ježiš nám ho predstavuje v dnešnom evanjeliu podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi.

Kristov návod sa však odlišuje od toho, ktorý nám dáva okolitý svet. Romány, hudobné šlágre, filmy, rozličné súťažné a zábavné programy predstavujú síce návod na lásku, ale tá  je chápaná iba ako ľahkomyseľná hra, pôžitkárstvo, flirt, či nevera.

Týmto falošným názorom je nakazený dnešný svet a mládež, ktorá sa bojí, že niečo zmešká, ak sa nevrhne predčasne do sexuálnych zážitkov. Potvrdzujú to aj štatistiky, ktoré hovoria, že v mestách je iba 50 % 14-ročných a 15 % 17-ročných dievčat, ktoré dosiaľ nemali intímne vzťahy. Aký slabý vplyv musí mať na týchto mladých ľudí Božia požiadavka na lásku k blížnemu? Preto je na mieste otázka: Akú lásku uprednostňujeme? Tú, ktorú nám ponúka prostredie, v ktorom žijeme, alebo Kristus?

Opravdivá láska, podľa Ježiša Krista, je tá, ktorou slúžime každému človekovi bez rozdielu, nečakáme za ňu nejakú protislužbu a konáme ju s ochotou.

Pekne to vystihol príbeh o Samaritánovi, ktorý nezisťoval, či ranený človek je Žid alebo Samaritán, či je veriaci alebo ateista, či je hodný alebo nehodný bratskej pomoci. Pred očami mal iba jediné, že zranený človek potrebuje pomoc. Nemohol čakať od neho ani protislužbu, lebo bol v bezvedomí a tak konal nezištne. Nepristúpil k ranenému s odporom, so šomraním, že kvôli nemu stráca čas. Pristupuje k nemu so srdcom plným lásky.

Bratia a sestry, ktorý návod na lásku si vyberieme? Návod sveta alebo Krista? Ježišov návod je ťažší, náročnejší, ale kto ho dodrží, je šťastný človek. A povedzte, kto z nás netúži po šťastí?

Možno sa teraz pýtate: Dobre, ale čo s mladými ľuďmi, o ktorých sme rozprávali na začiatku? Ako im priblížiť Ježišovu lásku?

To je úloha nás, ktorí s nimi pracujeme, študujeme, alebo s nimi žijeme. My im musíme ukázať pravé hodnoty na našom vlastnom živote. Vy, mladí, ktorí ste veriaci, musíte im ukázať, ako sa správajú veriaci ľudia počas chodenia pred manželstvom a ako sa správajú veriaci manželia v manželstve. Tu sa v prvom rade od nás vyžaduje rešpektovanie Desatora a morálnych zákonov. Ak sa o to budeme snažiť, mladí ľudia žijúci v našej blízkosti sa začnú meniť, lebo budú spoznávať aj iné hodnoty. Cez nás sa bude realizovať požiadavka Ježiša z dnešného evanjelia, keď budeme mať pre mladých ľudí otvorené oči, uši, ale najmä srdce.

V roku 2010 polícia v Mexiku nainštalovala dopravnú nehodu. Na kraj cesty umiestnili dve rozbité autá, dookola porozhadzovali figuríny dospelých a detí, okolo ktorých boli kaluže „krvi“. Na prvý pohľad strašná nehoda. Viete, aký bol výsledok pokusu? Bez povšimnutia prešlo okolo 32 áut a zastavil až 33. vodič – a bol to černoch. On jediný bol ochotný pomôcť, obetovať čas, nechať si zakrvaviť sedadlá. Jediný nevidel iba seba, ale aj druhých.

Počiatok ľudskej biedy je v tom, že vidíme len seba. Ale to nie je kresťanské. Čo z toľkých modlitieb, klaňania sa pred oltárom, keď pre bohoslužbu nechceme vidieť blížnych? Ale Ježiš o takú bohoslužbu nestojí!

Naučme sa hľadieť na blížnych nielen očami, ale aj srdcom. Poznajme ich potreby a snažme sa im nezištne pomáhať. Až potom bude na svete viacej lásky, porozumenia a pravého šťastia.

 

Zdieľať na Facebooku