Obrázok pre homílie

Lk 8, 41-56

Bratia a sestry!

Nebrať vážne do úvahy fakty života, nie je veľmi múdre. Totižto, ak niečo neberieme na vedomie, neznamená, že to neexistuje. Fakty ostávajú faktami, či už ich berieme vážne alebo nie. Jednou z takýchto skutočností, ktoré ako ľudia len veľmi neradi vnímame, je smrť. Aj keď sa snažíme o nej nič nevedieť a tváriť sa, že neexistuje, stále je tu prítomná. Zvlášť počas týchto dní, keď si spomíname na našich drahých zosnulých, navštevujeme cintoríny a upravujeme hroby je príliš ťažké, až nemožné, nemať vo vedomí skutočnosť smrti. Pravdepodobne všetci máme vo svojich rodinách zosnulých príbuzných. A pretože všetci sme smrteľní, skutočnosť smrti sa nás všetkých mocne dotýka.

V slovách Evanjelia, ktoré sme počuli, nám evanjelista hovorí o smrti dcéry. Po oznámení o jej úmrtí, Ježiš nevzal slova o smrti na vedomie, ale predstavenému synagógy povedal: „Neboj sa, len ver!“  My ľudia, musíme zobrať na vedomie skutočnosť smrti. Ježiš však nemusí, pretože On je Pánom aj nad smrťou. Toto je radostné posolstvo dnešného príbehu, ktoré nás učí, aby sme si viac všímali Kristove slová, ako iba samotnú smrť.

Strach pred smrťou máme všetci. A od neho nás môže oslobodiť jedine Kristus. Jeho slovo nás i dnes zbavuje strachu a nabáda k viere: ´Neboj sa, len ver! Ver aj vtedy, keď stojíš zoči – voči skutočnosti smrti! Pýtaš sa, v čo možno ešte vtedy veriť? Vo vzkriesenie a vo večný život! Veď sám Kristus, ktorý povzbudzuje k takejto viere, je vzkriesenie a život.´

Kristus nás pobáda k viere, ktorá vyznáva, že smrť je len spánok. Keď Ježiš prišiel k Jairovej dcére, povedal jej: „Vstaň“, táto udalosť poukazuje na eschatologickú budúcnosť, ktorá zvestuje, že raz každému zaznie „Vstaň“. Z príbehu je napokon zrejmé i to, že medzi mŕtvym dievčaťom a otrasenými rodičmi bol Kristus. On je tým spojivom medzi živými a mŕtvymi. Po tieto dni, keď si spomíname na našich zosnulých, nikdy na nich nemyslime bez toho, aby sme medzi nimi a nami nevideli Krista! Ak je On medzi nami, môžeme myslieť na zosnulých v inom svetle. Nie ako tí, ktorí „nemajú nádej“. Ale s vierou, že Boh vzkriesi všetkých, ktorí umreli v Ježišovi.

Vzkriesenie Jairovej dcéry bolo viac než iba zázrak. Bolo to znamenie, ktoré hovorí, že Kristus je Pánom nad smrťou. Znamenie, ktoré ukazuje na jeho smrť a vzkriesenie. Je to znamenie – evanjelium, dobrá správa pre všetkých, ktorí mu veria. Práve Ježišovo vlastné vzkriesenie dáva platnosť a dôveryhodnosť Jeho povzbudivým slovám „Neboj sa, len ver!“ Je to práve skutočnosť Jeho vzkriesenia, ktorá umožňuje, aby sme na našich zosnulých hľadeli ako na tých, ktorí v Božích očiach nie sú mŕtvi, ale spia, aby raz začuli Kristov hlas: Vstaň!

 

Zdieľať na Facebooku