Obrázok k článku

30.12.2018 Vianoce

Bratia a sestry,

verím tomu, že každý z nás pred sviatkami a počas sviatkoch dostal pohľadnicu alebo elektronický pozdrav. Určite nás to potešilo. Pravdepodobne niektoré pozdravy a obrázky na nich boli pekné a niektoré až príliš sladké a nereálne. Vianoce sú nám mnohokrát predstavované a podsúvané ako niečo „sladké“…

Dnešné evanjelium ktoré sme si prečítali, až také pekné a sladké – ako boli mnohé naše pozdravy – ale nie je. Na začiatku sme počuli ako anjel prichádza k sv. Jozefovi, aby ho upozornil na nebezpečenstvo a zároveň mu povedal čo má urobiť. Po úteku sv.rodiny  z Betlehema sa tam udiala  ešte jedna udalosť. Herodes dal povraždiť všetkých chlapcov do dvoch rokov. (por. 2, 13-16).

Tieto dve udalosti nám chcú pripomenúť, že s narodením Ježiša Krista sa spájajú aj situácie, ktoré určite nie sú “sladké”. Mladá rodina musela prekonať pri úteku mnohé ťažkosti. A taktiež veľa matiek prišlo o svojich chlapcov.

Tak, ako musela Betlehemská rodina zdolávať problémy a ťažkosti vo svojom živote, tak ich musí prekonávať a prežívať každá rodina. Ani jedna rodina nie je uchránená od  ťažkostí tohto života.

Dnes sa mnoho rozpráva o manželstve, rodine, kríze v rodine, a veľakrát sa napáda aj samostatná inštitúcia manželstva. Žiť v manželstve určite nie je ľahké. Žiť v rodine mnohokrát prináša veľa zapierania a odriekania si mnohých vecí. Avšak tvrdiť alebo presadzovať názor, že celá inštitúcia je zlá, je pomýlené.

Dnes mnoho ľudí akoby nechcelo počuť, že zmyslom manželstva je zakladanie rodiny a plodenie potomkov. Nič na tom nemení fakt, že veľa manželstiev ostáva bezdetných, že sa pomaly polovica manželstiev rozpadne, že rodiny zďaleka nefungujú tak, ako by mali… Našou povinnosťou je rodinu chrániť, posilňovať, zabraňovať jej rozpadu a nie ju rozvracať, či demolovať.

Mnohokrát sa nezmyselné a hlúpe diskusie o manželstve podobajú na diskusie z dôb marxizmu-leninizmu  o „rušení súkromného podnikania“. Isto, firmy krachujú, a nemusia vždy prosperovať. Poctivé podnikanie nie je prechádzkou ružovým sadom. To ale tiež nič nemení na fakte, že súkromne podnikanie funguje vždy lepšie, než znárodnená ekonomika.

Nezabúdajme, že naša vlasť bola budovaná na kresťanských základoch, kresťanskej kultúre, vzdelaniu a morálke. Na rozdiel od iných kultúr a civilizácii sa vyznačujeme úctou k žene a rodine, ktorú staviame na prvé miesto v celej spoločnosti. Na rozdiel od iných kultúr považujeme za posvätné manželstvo jedného muža a jednej ženy, pretože tento zväzok sa ukázal ako najlepší pre výchovu detí, pre zachovanie dôstojnosti človeka, mravnosti, vernosti a lásky. Pokiaľ by sme uzákonili manželstvo pre osoby rovnakého pohlavia, zraníme a zradíme tak predovšetkým naše vlastné kultúrne korenie.

Ak chcú dnes ľudia karikovať prirodzený beh vecí – manželstvo – nech sa páči. Chápem, že mnohých  ich vlastné, alebo cudzie výmysly  veľmi dobre živia. Nech si hovoria čo chcú, píšu kam chcú, nech sa schádzajú na konferenciách, nech diskutujú …  Ale prosím a žiadam o jedno – nech sa nesnažia vnucovať svoje fantasmagórie z “výročných správ” do našich životov. Nepleťte hlavne hlavy deťom a nehrajte sa na Boha.

Tak, ako nevidiaci nemôže riadiť lietadlo, tak dve ženy – či muži, nemôžu byť manželia, pretože manželstvo skrátka nie je pre všetkých.

Bratia a sestry, niektoré vianočné pohľadnice, ktoré sme dostali k sviatkom narodenia Božieho dieťaťa sú naozaj sladké, či nereálne. Ale aj ten najsladší pozdrav nám chce povedať, že Kristus nám chce darovať svoj pokoj. Aj napriek ťažkostiam, ktoré prežívame vo svojich rodinách.

Amen

 

Zdieľať na Facebooku