Páter PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, narodený v roku 1977. Absolvoval štúdium Katolíckej teológie v Nitre a v Prešove. Kňazskú vysviacku prijal v Nitre v r. 2009.

 

CURRICULUM VITAE
Štúdium katolíckej teológie absolvoval v Nitre a Prešove. Počas rehoľnej formácie vykonal aj pastoračnú prax v indickej Kalkate u sestier Matky Terezy.
Akolytát a lektorát prijal 2. februára r. 2003 v rakúskom Salzburgu; subdiakonát 23. marca r. 2003 v Košiciach. Za diakona bol vysvätený 23. mája 2009 v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal v Nitre 19. 06. 2009.

 

– 1. júla r. 2009, páter Mgr. Martin Pavúk, bol bratislavským biskupom Mons. Petrom Rusnákom menovaný za správcu farnosti Nitra a pridružených obcí okresov Nitra, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce.

 

– 16. júna r. 2010, páter Mgr. Martin Pavúk, bol nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom poverený pastoráciou v Stacionári sv. Medarda a bl. Gojdiča.

 

– 23.04 r. 2014, páter Mgr. Martin Pavúk, obhájil svoju rigoróznu prácu

 

– Diplomová práca – ekumenické perspektívy otázky filioque

 

– Rigorózna práca – Výchovná a edukačná činnosť Gréckokatolíckej Cirkvi v rokoch 1945-1950  Prezentácia na obhajobe rigoróznej práce

 

– 25.06. 2014 – páter PaedDr. Martin Pavúk, Slávnostne promovaný. Prevzatie diplomu Doktor pedagogiky.

 

– 25.03. 2015 – Dr. páter Martin uvoľnený zo Stacionára sv. Medarda.

 

– 14.08. 2015 – Dr. páter Martin zodpovedný za financie Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Slovensku

 

– 14.08. 2015 – Dr. páter Martin doktorand na UKF Nitra

 

–  29.11. 2017 – Dr. páter Martin menovaný za predstaveného misionárov MSC na Slovensku

 

–  14.12. 2017 – Dr. páter Martin absolvoval dizertačnú skúšku na UKF v Nitre

 

–  28.12. 2017 – 28.10. 2018 – Dr. páter Martin predstaveného misionárov MSC na Slovensku

 

–  28.08. 2018 – Dr. páter Martin obhájil svoju dizertačnú prácu – MORÁLNE ASPEKTY VÝCHOVY V SÚČASNEJ RODINE – Dizertacna praca

 

– 10.10. 2018 – páter PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, slávnostne promovaný. Prevzatie diplomu – Filozofie doktor.

 

– 28.12. 2017 – 01.04. 2019 – páter PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, regionálnym predstaveným MSC na Slovensku a zároveň zodpovedným za študentov MSC.

 

– 01.04. 2019 – páter PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, sa vzdal funkcie superiora MSC na Slovensku. Dôvodom odstúpenia z funkcie nebol  zdravotný stav, ako sa o tom šíria informácie.

 

– 02.10. 2020 – páter PaedDr. Mgr. Martin Pavúk, PhD, študentom cirkevného práva na Katolíckej univerzite v Ľubline.