Obrázok k článku

Zelený Štvrtok 2021

Milí bratia a sestry!

Tento týždeň zvykneme nazývať Veľký týždeň a je to naozaj opodstatnené a zaslúžené pomenovanie. Pretože v tomto týždni si pripomíname udalosti Pánovej smrti a zmŕtvychvstania. V nich prežívame to, čo pre nás ľudí urobil Kristus a to veľké skutky Jeho lásky.

Kládli sme si už niekedy otázku, prečo to všetko? Prečo si musí Ježiš prejsť takým ťažkým týždňom?

Dovoľte mi, aby som odpoveď hľadal vo Svätom písme. V liste Hebrejom autor píše:  „Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu“ (Hebr 2, 17).

Uvedený text nám dáva viac odpovedí. Prvá z nich úzko súvisí s tým, že Ježiš bol verným veľkňazom pred Bohom. Je dôležité pripomenúť, že kresťanská teológia Kristovi pripisuje tri úrady a to kráľovský, prorocký a kňazský. Počas Veľkého týždňa sa Kristovi pripisuje tretí úrad, teda kňazský.

V Starom zákone bol veľkňaz prostredníkom medzi Bohom a Jeho ľudom. Jeho úlohou boli pravidelné zvieracie obete v súlade so zákonom, ktorými sa pred Bohom prihováral za hriešnikov. V Novom zákone je naším veľkňazom Ježiš. Svojou zástupnou smrťou raz a navždy zaplatil za naše hriechy a prihovára sa pred Bohom za všetkých hriešnikov. V liste Hebrejom ďalej autor ponúka druhú odpoveď: “To všetko vytrpel Kristus dobrovoľne, … aby odčinil hriechy ľudu”.

Áno, odčinil hriechy ľudí akým bol i Mojžiš, ktorý sa zdráhal, keď ho Boh povolal, aby šiel do Egypta a vyslobodil Boží ľud z otroctva. Odčinil hriechy ľudí akým bol i Dávid, ktorý potom ako najprv scudzoložil s Batsabe, nechal následne úkladne zabiť jej muža Uriáša v boji. Odčinil hriechy ľudí, akým bol aj Peter, ktorý trikrát zaprel Krista. On odčinil hriechy ľudí, akým bol i Tomáš, ktorý pochyboval o tom, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Odčinil hriechy ľudí, akou bola i Mária Magdaléna so svojim hriešnym spôsobom života. Odčinil hriechy ľudí, akým bol i samotný apoštol Pavol, ktorý pred svojim obrátením schvaľoval smrť diakona Štefana, prenasledoval kresťanov, kruto sa k nim správal a dával ich do väzenia. On odčinil hriechy ľudí, akým bol aj mýtnik Zachej, ktorý sa nečestne obohacoval pri výbere daní. Hriechy ľudí, akým bol aj lotor na kríži, ktorý Ježiša pokúšal. Kristus odčinil aj zradu samotného Judáša Iškariotského. Na kríži Ježiš priniesol obeť zmierenia aj za všetky naše hriechy. Na kríži nevinný Kristus odčinil vinu všetkých vrahov, zradcov, podvodníkov a kriminálnikov… atď.  Zaplatil za nás všetkých. Urobil to pre nás.

Prečo vlastne toto všetko Ježiš robí? Už sme si dali dve možné odpovede. No je tu ešte tretia! Prečo to robí? Veď sa to zdá byť šialené! Len tak sa vzdať svojho života pre ľudí, ktorí, ako sa zdá, o to ani nestoja! Dovolím si povedať, že tretiu odpoveď môžeme hľadať v láske. Áno, robí to z lásky k nám! On nie je žiaden blázon. On nás miluje. Miluje nás tak veľmi, že je ochotný vzdať sa radšej samého seba. Ježiš nás na konci svojho pozemského života učí, čo je to láska, čo to znamená milovať. Vyjadril to aj slovami, ktoré pre nás zaznamenal evanjelista Ján: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15,13). Ježiš neostáva iba pri pekne znejúcej teórii, ale pri žitej láske.

Obdivuhodné na Ježišovej smrti je to, že On v danej chvíli nezomiera iba kvôli svojim priateľom. Dobré vieme, že pod Kristovým krížom je množstvo neprajníkov, posmievačov, ktorí sa tešia z toho, ako sa neželaného Mesiáša zbavili. Je tam množstvo farizejov, ktorí sa „bijú do pŕs“ na znak úspechu, že sa zbavili bohorúhača. Toho, ktorý sa im neraz prihováral a konfrontoval  ich dvojtvárny spôsob života. Ježiš teda zomiera aj za svojich nepriateľov a to dáva Jeho smrti celkom inú váhu a hĺbku. Tak o tom píše aj samotný apoštol Pavol v liste Rímanom: „Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici“ (Rim 5, 6-8).

Drahí bratia a sestry, milí priatelia! Kristus na seba berie utrpenie, aby nás ušetril od večného utrpenia. Kto si všetky tieto súvislosti uvedomuje, ten nemôže ostať chladným a ľahostajným. Naopak! Taký ho túži vyznávať deň čo deň spolu s kráľom Dávidom: „Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť…“  (Ž 51). Amen.

Zdieľať na Facebooku