Obrázok k článku

Kvetná nedeľa – 2021

Drahí bratia a sestry!

Predpokladám, že nikto z nás neoslavuje svoje narodeniny, meniny alebo nejakú inú dôležitú životnú udalosť už týždeň vopred. Jedným z dôvodov je určite aj neistota, či sa tohto dátumu vôbec dožijeme. Taktiež by bolo veľmi čudné, keby futbalový tím oslavoval svoje víťazstvo ešte pred samotným zápasom.

Drahí veriaci, dnes slávime Kvetnú nedeľu a môžeme povedať, že v nej už vopred oslavujeme Pánovo víťazstvo. Evanjeliovým textom tejto nedele je Ježišov vstup do Jeruzalema. Ako dobre vieme, túto udalosť zaznamenávajú viacerí evanjelisti.

Ježiš vstupuje do Jeruzalema ako Kráľ a Mesiáš – Víťaz. No samotné víťazstvo ešte bude musieť vybojovať svojím utrpením a smrťou. A hoci oslavuje už s týždenným predstihom, robí to preto, lebo si je vedomý svojho víťazstva. Musíme si uvedomiť, že dnešná Ježišova oslava môže byť aj našou oslavou. Pretože tak, ako si bol Ježiš istý svojím víťazstvom, tak si môžeme byť istí, že skrze našu vieru v Krista, máme podiel na Kristovom víťazstve aj my. No nielen na jeho víťazstve, ale aj ceste k víťazstvu, ktoré bolo aj plné utrpenia.

Tak, ako si Kristus musel niesť svoj kríž, aj my, ako jeho nasledovníci, musíme niesť naše kríže. Tak, ako Kristus čelil utrpeniu, odporu a pokušeniu, tak podobne aj my sme vystavení čeliť podobným situáciám v živote. Apoštol Pavol vo svojom liste prirovnáva tento boj k športovým pretekom. Je však medzi nimi malinký rozdiel. V športových pretekoch vyhráva ten, kto dobehne do cieľa ako prvý a jednotliví pretekári sa následne umiestňujú na jednotlivých priečkach podľa poradia v akom dobehli do cieľa. V Pavlovom prirovnaní nie je dôležité kto dobehol do cieľa ako prvý, ale aby sme všetci dosiahli cieľ. Bez ohľadu na poradie, cenu víťaza získavá každý, kto dosiahol cieľ.

Preto, aby človek dobehol do cieľa, potrebuje mať silnú motiváciu, ktorá pomáha prekonať seba samého. Každý začínajúci športovec má svoje vzory, ktoré mu pomáhajú prekonávať ťažké situácie súvisiace s tréningom a dosahovaním stále lepších výsledkov. Napríklad vo fitness centrách visia na stenách plagáty úspešných športovcov, ktorí majú vyšportované telo a dobrú kondíciu. Sú motiváciou a povzbudením pre tých, ktorí chcú na sebe pracovať, aby dosiahli podobne  vyformovanú a vyšportovanú postavu. Futbalisti majú svoje futbalové vzory, hudobníci zas skvelých muzikantov. A tak by sme mohli pokračovať ďalej.

Určite mi dáte za pravdu, že aj v každom životnom zápase je dobré, keď je človek správne motivovaný. Keď má vzory, ktoré chce napodobňovať, keď má hrdinov, ktorým sa chce vyrovnať. A tak to, kto i nám v tomto zápase viery má dodať silu a odvahu, je pohľad na zástup svätých a dobrých ľudí, ktorí šíria dobro vôkol seba.

Poznáme takýchto ľudí. Ide o zástup svätých, ktorých životné príbehy tak radi počúvame. To sú všetci tí, ktorí bojovali – bežali až do cieľa. Sú pre nás motiváciou a dôkazom toho, že sa to dá, že to nie je nedosiahnuteľná méta.

Drahí bratia a sestry, my všetci sme zatiaľ súčasťou zápasu. Niekto je možno celkom na začiatku svojho cesty, iní na polceste a ďalší možno už v cieľovej rovinke a cieľovú čiaru má na dosah. Či už sme ten beh ešte len začali, resp. sme niekde v polovici alebo už vo finále, v každom prípade nesmieme zastať. Musíme bežať tak, aby sme došli do cieľa – aby sme svoj život dožili vo viere. V tomto behu totiž nemá zmysel začať a nedokončiť. A vôbec tu nie je podstatný náš výsledný čas, naše poradie v cieli, pretože nikto z nás nevie, koľko dní mu ešte na tomto svete zostáva. Dôležité je dosiahnutie cieľa, aby sme raz mohli vyznať spolu s apoštolom Pavlom: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod“ (2Tim 4, 7-8).  

Bratia a sestry, sme stále na ceste života a musíme na nej zápasiť ďalej. Túto skutočnosť nám veľmi jasne bude pripomínať aj Veľký týždeň, do ktorého vstupujeme. Nikto z nás síce nevie, ako dlho ten jeho zápas potrvá. No jedno vieme určite, že skrze našu vieru v Krista, my všetci už teraz patríme k víťazom. Pretože ten, kto verí, je víťazom už dnes. A preto už dnes, s predstihom, môžeme oslavovať. Amen

Zdieľať na Facebooku