Obrázok pre homílie

Veľký Piatok 2019

Bratia a sestry, Čo zlého urobil? – krátka a jednoduchá otázka, ktorá asi najlepšie vyjadruje dramatickú udalosť, ktorú si dnes spolu s celou kresťanskou cirkvou pripomíname. Je to udalosť ukrižovania a smrti Syna Božieho a je to vskutku oprávnená otázka. Veď evanjeliové správy o Ježišovi sú plné informácií o tom, koľkým ľuďom nezištne pomohol. Mnohých – aj smrteľne chorých uzdravil. Niekoľko tisíc hladných nasýtil, troch mŕtvych prebudil k životu. Zúfalým dal nádej, smutných potešil, namyslených pokoril… Jeho kázne zasiahli tisícky poslucháčov a boli plné Božieho Ducha. Učil a kázal tak, ako nikto pred Ním ani po Ňom. Preto celkom oprávnene dnes zaznieva z Pilátových úst otázka : Čo zlého urobil? Áno, čo také zlé urobil, že musel zomrieť hroznou a potupnou smrťou na kríži? Čo také zlé urobil, že má zomrieť ako najväčší lotor?

Čo zlého urobil? Túto otázku položil Pilát. Pilát bol iba druhoradý úradník odsunutý kamsi do zapadnutého kúta  rímskeho impéria, a predsa jeho meno zaznieva a bude zaznievať zo všetkých úst, pretože sa popri ňom stále hovorí o niekom inom – o Ježišovi.

Pilát, i napriek svojej negatívnej povesti, v celom procese skoro poznáva, že židovskí vodcovia mu Ho vydali zo závisti. Vie, že celá žaloba je vymyslená. Veľmi správne usudzuje, že Ježiš je nevinný. A tak sa pokúša vyriešiť túto vec otázkou a ľuďom dáva na výber. Môžu si vybrať. Barabáša alebo Ježiša. Bar – abbas v preklade znamená Syn otca. A tak tu vedľa seba stoja. Syn Otca nebeského a syn otca pozemského. Syna ktorého otca  si ľud zvolí? Pilát je presvedčený, že ľud si zvolí Ježiša… dav si vyberá Barabáša.

Dilema voľby týmto nekončí. Ježiš a Barabáš – to nie je iba historicky uzavretá voľba. Je to – naopak – naša každodenná voľba: Koho si vybrať? Syna ktorého otca? Syna Otca nebeského so všetkými nebeskými hodnotami a cnosťami, alebo syna otca pozemského so všetkými neresťami a zločinmi. Otázka Veľkého Piatku sa tak pre nás stáva otázkou každého jedného nového dňa, do ktorého sa prebudíme. Je to otázka pre mňa i pre teba. Tvoja i moja voľba. Tvoj i môj výber. Dav si vybral. I ty si musíš vybrať! Koho si vyberieš? Ktorému synovi dáš prednosť i priestor vo svojom živote? Spôsoby ktorého budeš vo svojom živote napodobňovať? Skutkami ktorého syna sa budeš riadiť? Sú len dve možnosti…

Proces s Ježišom sa nedá nazvať inak ako hanba celej justície. Nevinný človek bol vydaný do rúk zlovoľných ľudí. Bol tvrdo potrestaný – mučený a nakoniec zabitý. Vrah dostal milosť, zatiaľ čo dobrý človek musel zomrieť. Žiaľ, takýchto nespravodlivostí bolo a je vo svete páchaných  mnoho. Možno sa nám to javí iba ako nespravodlivosť. To určite aj bola. No bola to aj láska. Ježiš sám dovolil, aby na Neho doľahla všetka tá nenávisť ľudí, aj naša nenávisť.  Ježiš bez slova prijal nespravodlivý trest aj za nás.

Pointa dnešného dňa spočíva v tom, že každý jeden z nás je ako ten Barabáš. On bol vinný. Tento človek predstavuje v dnešnom príbehu akýsi praobraz každého z nás. Človeka, ktorý si nezaslúži nič iné ako odsúdenie. Pretože tak je to spravodlivé. Aj my sme vinní. Možno sme nikoho nepripravili o život. Možno sme “len” klamali, alebo niečo menšie natrvalo “premiestnili“, vzali Božie meno nadarmo, závideli, nesvätili sviatočný deň… samé drobnosti – povieme si. Tak či onak, sme vinní. My na hriechy pozeráme tak, akoby to boli domy. Niektoré sú väčšie, niektoré menšie. Boh však na naše hriechy pozerá akoby zhora, z výšky. Nuž a zhora, z výšky, sa každý dom zdá rovnako vysoký.  “Menšie zlo” neexistuje…

Predstavte si súdny proces, na ktorom by nevinný človek sudcovi ponúkol výmenu : „Prepusť tohto vinníka a mňa potrestaj namiesto neho!“ Ihneď nás napadne – To je absurdné! Ale Kristus urobil práve takúto výmenu.

Bratia a sestry, Práve táto výmena robí tento piatok „Veľkým“. Nič väčšie sa v dejinách ľudstva stať nemohlo. V anglicky hovoriacich krajinách sa tento deň nazýva „Good Friday“ – „dobrý piatok“. Vskutku: nič lepšieho sa nám ľuďom nemohlo stať. Kiež nás táto výmena neprestajne napĺňa úžasom, ale aj vďačnosťou za lásku, ktorej sa nám od Boha dostalo. Amen.

Zdieľať na Facebooku