Obrázok pre homílie

Mt 19, 16-26

Bratia a sestry, myslíte si, že neexistujú nešťastní bohatí ľudia? Že neexistujú roztrpčení a sklamaní boháči, ktorí sú presvedčení o tom, že svoj život premrhali? Znie to možno neuveriteľne, ale je ich oveľa viac, než by sme vôbec považovali za možné. Tieto skutočnosti sa však v médiách priveľmi nešíria. Uvediem iba jeden príklad: Vo veku 80 rokov našli milionárku pani Walkerovú mŕtvu v jej luxusnom dome. Žiaľ, sama si vzala život. Prečo?

Vedľa jej tela našli lístok s týmito slovami: „Mám všetko bohatstvo, všetko pohodlie, ale nemám deti, ani radosti na svete. Mám stále okolo seba len ľudí, ktorí chcú po mne dediť, ktorí chcú odo mňa niečo vymaniť vo svoj prospech, mám okolo seba neúprimných pochlebovačov, ktorí ohovárajú jeden druhého. Všetci sú falošní, zlí, život nemá pre mňa význam, neviem čo je šťastie….“

Dnešné evanjelium nám rozpráva o stretnutí istého mladíka s Ježišom, ktorý sa úprimne zaujímal o spásu. Túžil po večnom živote – po večnom šťastí  (por. Mt 19, 16) – ale ako sa dozvedáme v ďalšom texte, majetok mu bránil nasledovať Krista. Nevedel opustiť svoje bohatstvo (porov.: Mt 19, 22). Túžil po niečom dôležitejšom, ale bohatstvo mu v tej chvíli ležalo pri nohách a on v ňom nachádzal  uspokojenie.

Možno sa tomu čudujeme, ale aj dnes sa mnohí z nás podobajú človeku z dnešného evanjelia. Mnoho ľudí nachádza bohatstvo všade okolo seba, v kariére, zábave, vlastníctve… My sami vytvárame rôzne “rebríčky” a za najbohatších ľudí sveta pokladáme tých, ktorí vlastnia najväčší objem peňazí. Je to skutočné bohatstvo?

Všetci dobre vieme, že mnohým vplyvným, slávnym či bohatým ľuďom ich bohatstvo a sláva neposlúžila na upevnenie ich rodinných vzťahov, zdravia a pokoja, ale práve naopak – rozpadnuté manželstvá a rôzne aféry, častá závislosť na drogách, či antidepresívach, súdy a žaloby – a neustály strach, že by mohli o svoj majetok prísť.

V roku 2002 Jack Whittaker vyhral v lotérii Powerball viac ako 390 miliónov eur. Jedným z jeho prvých výdavkov bola kúpa domu a auta pre predavačku v obchode, v ktorom kúpil los.

Veľmi rýchlo k nemu začalo chodiť množstvo ľudí, ktorí z jeho výhry chceli niečo pre seba. Jack veľmi rýchlo míňal peniaze a užíval si svoj život naplno. Každý sa chcel obohatiť na jeho výhre. Jeho vnučka, ktorá spolu s ním užívala zdanlivo nevyčerpateľný balík financií sa časom predávkovala a zomrela… Päť rokov po výhre Jack vyhlásil, že nemá žiadne peniaze. Na krku mal žalobu zo sexuálneho obťažovania, opustila ho manželka a neskôr aj jeho dcéra . V roku 2016 mu vyhorel dom, ktorý nemal poistený…

Dnes tento človek ľutuje deň, kedy vyhral lotériu. “Moja vnučka zomrela kvôli peniazom. Bola svetlom v mojom živote. Manželka povedala, že sme mali ten žreb roztrhať. No a ja si  dnes želám to isté,”

My možno nie sme milionármi, ale aj naše  rodiny mnohokrát rozdelil majetok a pokazené vzťahy peniaze len tak nenapravia. Často počujeme o hádkach pri dedičských konaniach o rodinách, ktoré sa dlhé roky nerozprávajú, nekontaktujú, nenavštevujú… Stojí takéto “bohatstvo” za tú cenu? Neoberá nás o skutočné šťastie o skutočné bohatstvo? O vzťahy, pokoj a lásku?

Možno nás pri počúvaní dnešného podobenstva napadla myšlienka: Prečo nás Ježiš  pred bohatstvom varuje? Veď každý máme zveľaďovať svoje vlastníctvo, usilovať sa a poctivo pracovať. Musím podotknúť, že Ježiš nehovorí, že peniaze sú zlé a zavrhnutiahodné, ale že bohatstvo niekedy dokáže človeka oddeliť od nebeského kráľovstva (porov.: Mt 19, 23)

Z dejín je známy jeden kuriózny prípad, kedy obyvatelia Baleáry – neďaleko Španielska – dávno pred Kristom ustanovili zákon, že na ich ostrov sa nesmie dostať nijaké zlato. Preto ľudia nesmeli mať ani zlaté ozdoby, či mince. Zákonom sa chceli chrániť, aby ich bohatstvo neodvádzalo od dôležitých vecí, aby raz nespôsobilo obyvateľom nešťastie…

Bratia a sestry, nehovorme, že dnešné Ježišovo slovo sa nás nedotýka. Všetci sme od neho dostali veľmi závažnú úlohu: Zariadiť si život tak, aby sme boli bohatí pred Bohom.

Zdieľať na Facebooku