Obrázok k článku

Lk 6, 31-36

Bratia a sestry, problém, o ktorom dnes v evanjeliu hovorí Ježiš, je veľmi naliehavý, pretože sa s ním neustále stretáme.  Každý deň máme problém s láskou k druhým. Pri niektorých jedincoch nám dokonca robí problém byť čo i len zdvorilým… Prečo ich nemilujeme? Jeden z mnohých dôvodov je, že nevieme odpustiť. O rozšírenej existencii neodpustenia sa môžeme presvedčiť na každom kroku. Cítime neodpustenie, od druhých, často prežívame neodpustenie v našich rodinách, a ak pri pohľade na seba nie sme celkom zaslepení, vidíme aj neodpustenie, ktoré my máme voči druhým, či dokonca voči sebe samým.

Je pravda, že z ľudského hľadiska nie je ľahké nasledovať vzor nášho nebeského Otca, ktorý prechováva „univerzálnu“ lásku. Je ťažké naučiť sa milovať tých, ktorí sú nám len “nesympatický” a milovať dokonca svojich nepriateľov? To je pre nás všetkých obrovskou výzvou… vedieť  žehnať našim nepriateľom a snažiť sa ich milovať.

Prečo máme našich nepriateľov milovať? Je prirodzené, že chceme milovať najmä tých, ktorí milujú nás. Máme radi tých, ktorí o nás hovoria dobre, ktorí nám pomáhajú, ktorí nás chvália a obdivujú. Ak sa však nájde niekto, kto s nami nesúhlasí a odporuje nám, naša láska voči nemu zvykne rýchlo vychladnúť.

Spoločne sa pozrime na svätých, ako to robili oni. Ako oni odpúšťali. Svätý Alfonz hovorí: že je veľmi smutné vidieť toľkých kresťanov chodiť do kostola a dokonca aj na sväté prijímanie a pritom majú vo svojom srdci nepriateľstvo voči komukoľvek. Svätý Paulín nám hovorí, že láska k nepriateľom je vlastne “nebeská pomsta”. A svätá Katarína Sienská sa týmto spôsobom “pomstila” žene, ktorá sa snažila pošpiniť jej meno. Počas ťažkej choroby, ktorou táto žena trpela jej svätá Katarína robila slúžku. Svätý Akácius predal všetko čo vlastnil aby finančne pomohol niekomu, kto ho dlhodobo ohováral. Svätý Ambróz pomáhal človeku, ktorý sa ho raz pokúsil zabiť. Venustián, vladár mesta Umbria, prenasledovateľ Cirkvi, dal odťať ruky svätému Sabinovi (biskupovi), pretože tento svätý sa odmietol pokloniť modle a miesto toho ju hodil o zem a rozbil. Tento vladár následne začal trpieť na zvláštnu chorobu sprevádzanú neznesiteľnou bolesťou očí a privolal si svätého Sabina aby mu pomohol. Svätý Sabin sa zaňho bez váhania pomodlil a vladár nielen že ozdravel, ale sa aj obrátil…

Mnohí si zrejme povieme: “Ale toto všetko boli svätí, ja nemám toľko sily.” Je možné skutočne odpustiť niekomu, kto nám ublížil? Teológovia hovoria, že odpustenie pomôže hlavne tebe a ty sám si tak vytvoríš štít lásky proti zlu. Ak neodpustíš, bude tvoj nepriateľ stále s tebou. Ráno, keď sa zobudíš, večer, keď budeš zaspávať. Nakoniec ťa zničí bez toho, aby sa ťa dotkol.

Viete si predstaviť, aký krásny by bol svet, keby ľudia prijali túto náuku. Či všetky krvavé konflikty vo svete, nie sú jasným dôsledkom toho, že ľudia odmietajú Ježišovo posolstvo odpúšťania?

V roku 1915 v okupovanom Belgicku rozstrieľali Nemci britskú ošetrovateľku prichytenú pri spolupráci s hnutím odporu. Pred popravou žena povedala.

“Láska k vlasti je primálo, treba milovať aj svojich nepriateľov.”

Bratia a sestry, možno je nám niekedy ťažko odpustiť kolegovi v práci, manželke – manželovi alebo príbuznému, odpustiť tým, ktorí nám spôsobili smútok, boli nespravodliví, alebo nám inak ublížili. Zamyslíme sa vtedy, či by sme aj my boli ochotní odpustiť svojim vrahom? Hoci odpustenie je ťažké, nemôžeme zabúdať na slová Krista: “A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy…” (Mk 11, 25).  …Odpusť nám, ako i my odpúšťame… Pamätajme: Boh odpúšťa tým, ktorí odpúšťajú.

Zdieľať na Facebooku