Obrázok k článku

Vianoce – príhovor 25.12. 2015

Je niekoľko vecí, ktoré sú pre Vianoce také typické, že by sme si bez nich sotva vedeli predstaviť tieto sviatky. Jednou z týchto zložiek vianočnej atmosféry sú darčeky pod vianočným stromčekom. Hlavne deti sa na ne veľmi tešia. Darčeky tešia človeka aj pre svoju vecnú hodnotu, aj pre prekvapenie, a tešia hlavne vtedy, keď sa dá vycítiť, že sú prejavom lásky.

I keď sú darčeky dôležitou súčasťou vianočnej atmosféry, nie sú najdôležitejšou časťou Vianoc.  Nie iba darčeky pod stromčekom robia Vianoce Vianocami, ale predovšetkým duchovné hodnoty, ktoré cez Vianoce získame. Hlavnou vecou, bez ktorej by Vianoce absolútne neboli Vianocami, je vstup Ježiša Krista do sveta. On, nám priniesol duchovné dary. Sú veľmi cenné. Kristus ponúka každému duchovné dary, ktoré priniesol do nášho sveta.  Najchudobnejšiemu ponúka presne to isté ako najbohatšiemu. Pri duchovných daroch je rozdiel v inom. Ponúknuté dary treba prijať, rozbaliť, treba ich uplatniť, treba ich urobiť súčasťou vlastného života. Rozdiel medzi ľuďmi je v tom, koľko z tých duchovných darov, čo priniesol Ježiš, prijmú, rozbalia, osvoja si, uplatnia. Každý má toľko z Ježišových darov, koľko sám prijme. On ich nenanucuje, ale všetkým ponúka všetky. Vianoce sa ešte len začínajú. Máme dosť času na rozbaľovanie Ježišových duchovných darov. Niektoré z nich sa pokúsime rozbaliť už dnes.

Istota. Ježiš nám prináša istotu, že sme Božie deti a že nás Boh miluje láskou. Tento dar si osvojujeme tak, že ho vztiahneme osobne na seba a povieme si: Boh ma miluje, prijíma ma, akceptuje ma. Miluje ma, keď sa mi vodí dobre, ale jeho láska neprestáva ani vtedy, keď príde do môjho života utrpenie. Miluje ma, keď zostávam pri ňom,  a neprestáva ma milovať ani vtedy, keď ako stratený syn, stratená dcéra odchádzam od neho. Miluje ma a túžobne čaká na môj návrat, lebo vie, že iba pri ňom môžem byť naozaj šťastný. Miluje ma, a z jeho rúk ma nikto a nič nemôže vytrhnúť.

Spoločenstvo. Ježiš nám ponúka spoločenstvo so sebou. Byť v Jeho blízkosti. Každý deň môžem byť v Jeho blízkosti,  a v tichom sústredení prežiť spoločenstvo s ním. Bude na mňa prúdiť čistota jeho života, a svetlo jeho pravdy. Bude do mňa vkladať niektoré prvky svojho myslenia. Bude na mňa prúdiť jeho pokoj, ktorý mi výslovne ponúka. Ten jeho pokoj tak veľmi potrebujeme. Aj vo svojom individuálnom, ale aj v manželskom a rodinnom živote. Je toľko nepokoja, nervozity, strachu v našich srdciach, živote. Aj tu môžeme povedať: Ty nám ponúkaš do všetkých týchto foriem nepokoja a napätí svoj pokoj. Tvoj dar pokoja by sme si chceli zachovať po celý rok. Daj nám k tomu silu.

Odpustenie. Ježiš nám ponúka možnosť dostať odpustenie. Kto z nás nemá zaťažené konto svojej minulosti? Koho z času na čas netrápi svedomie – a to neraz aj veľmi nepríjemne? Očistiť nás môže len ten, komu sme za svoj život zodpovední. Evanjeliá rozprávajú, že viacerým pomohol svojím odpustením. Aj o tejto záležitosti si môžeme povedať:  Pán Ježiš, ty aj mne ponúkaš odpustenie. Tak ako si odpustil ochrnutému, hriešnej žene, zločincovi na kríži, tým, čo ťa utýrali a ponížili, Petrovi, ktorý ťa zo strachu zaprel, Pavlovi, ktorý bol tvojím nepriateľom. Aj ja sa chcem zaradiť medzi týchto ľudí, ktorí získali tvoju milosť a tým aj pokoj srdca, a zároveň aj silu k novému životu. Ježišu, tvoj vianočný dar odpustenia, pokoja a nového životného začiatku si budem nadovšetko ceniť.

Odpustiť druhým. Ježiš nám ponúka možnosť odpustiť druhým. Koľkí z nás majú na niekoho ťažké srdce pre menšie, väčšie alebo veľmi veľké zranenia, krivdy, sklamania! S ponukou Božieho odpustenia Ježiš chce, aby sme aj my odpustili. Odpustenie má zmysel vtedy, keď ten druhý po odpustení túži. Možnosť odpustiť druhým by sme mali prijať ako jeden z vianočných darov narodeného Spasiteľa. Aj na tento dar by sme mali reagovať osobným spôsobom: Ďakujem, Pane, za odpustenie, ktoré som prijal od Teba, ďakujem, že ono je pre mňa povzbudením, aby som odpustil človeku, na ktorého mám ťažké srdce. Nie je mi ľahké odpustiť. Daj mi silu, aby som pochopil veľkú pravdu, že sa nemám dať premôcť zlému, ale že mám dobrým premáhať zlé.

Bratia a sestry, rozbalili sme niektoré dôležité duchovné dary, ktoré nám prináša narodený Ježiš. Ak ich prijmeme, budeme vedieť odpovedať na otázku, čo sme dostali na Vianoce: Istotu, že sme Božie deti. Možnosť pravidelného spoločenstva s Ježišom Kristom. Kristov pokoj do našich bytostí a do rodín. Odpustenie, a schopnosť odpustiť druhým. Všetko sú to veľmi cenné hodnoty. Je ich omnoho viac a treba ich objavovať. Prosme Pána Boha, aby sa tieto dary stali pre nás permanentným zdrojom pokoja a čistej radosti. Amen.

Zdieľať na Facebooku