Obrázok k článku

Príhovor na svadbe – Matúš a Oľga

Milí snúbenci Matúš a Oľga, drahí rodičia, rodina, bratia a sestry!

Víno patrí k obľúbeným nápojom mnohých ľudí. Nejeden z nás si dá po obede – či večeri, pohár dobrého vína. Ale skôr, než sa víno dostane na stôl, potrebuje čas – potrebuje dozrieť v sudoch, aby získalo tú pravú chuť.

Aj dnešné Jánovo evanjelium rozpráva o víne na svadbe v Káne Galilejskej. Pán Ježiš tam premenil vodu na víno a mladomanželom tak vyriešil problém s jeho nedostatkom.

Podľa evanjelia boli na svadbe v Káne dva druhy vína. Čo nám tým chce evanjelium povedať? Alebo, aký má zmysel dnešné evanjelium aj pre vás – Matúš a Oľga?

Prvé víno, ktoré bolo na svadbe podávané, vzniklo prirodzeným spôsobom. Hrozno dozrelo, obrali ho, lisovali, šťava pomaly vykysla a prirodzene sa zmenila na víno, ktoré snúbenci ponúkli na svojej svadbe.

Druhé víno prirodzeným spôsobom nevzniklo; bol to zázrak. Vzniklo z vody. Nezaobstarali si ho mladomanželia, ale postaral sa oň Ježiš. A čo je najdôležitejšie, toto víno bolo lepšie ako to prvé.

Čo tieto dve vína symbolizujú? Sú symbolom dvoch lások, ktoré patria do vývoja snúbeneckého a manželského vzťahu.

Prvé víno, ktoré kúpili mladomanželia na svadbu v Káne je prvá láska, ktorá  sa niekedy nazýva aj romantická. Je to láska, ktorá je spontánna a ďalej sa vyvíja prirodzeným spôsobom. Ona bola aj na začiatku Vášho vzťahu – Ty Matúš a Oľga ste si padli do oka a čosi sa vo Vašom vnútri odohralo. Môžeme povedať, že “preskočila iskra” a vy ste sa do seba zaľúbili.

Romantická láska je láska prirodzená, ľudská a má svoje pozitíva, ale aj negatíva.

Pozitíva v tom, že Vás zasiahla a pod jej vplyvom ste zabúdali na seba a začali ste myslieť iba na toho druhého. Nebezpečná bola v tom, že nebola trváca – nemala nič spoločné s realitou. Ty Matúš a Oľga ste snívali o partnerovi – partnerke podľa vašich predstáv. Určite ste boli pohľadom cez ružové okuliare romantickej lásky jeden pre druhého bez chyby. Videli ste toho druhého dokonalého – ale len dovtedy, kým sa romantická láska nezmenila.

Druhé víno, o ktorom sme počuli v evanjeliu, je obrazom druhej lásky – opravdivej lásky, ktorá môže prísť až vtedy, keď tá prvá pominie. Je to láska, ktorá miluje toho druhého v šťastí i nešťastí, v chorobe i zdraví, v bohatstve i chudobe.

Táto druhá láska nie je spontánna. Nie je ani automatická. Nesmerujeme k nej svojou prirodzenosťou. Naša prirodzenosť nám dokonca radí – keď sa začneme prebúdzať z romantickej lásky – vzťah prerušiť a nájsť si iný, ktorý by bol znova romantický, spontánny, automatický a bez námahy…

Ale opravdivá láska pred realitou neuteká. Skutočná láska slúži druhému a nie sebe samému. Tá miluje aj keď je ten druhý iný, ako by som si to želal, aj keď je niekedy nepríjemný, ba dokonca protivný. Tá slúži nielen v slnečných dňoch, ale aj v dňoch zamračených. Je to láska každodennej rutiny. Toto je láska, o ktorej píše apoštol Pavol v prvom čítaní: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“

Matúš a Oľga túto lásku ste nadobudli aj vy vo svojom vzťahu. Dokážete sa milovať a obetovať jeden pre druhého. Verím, že túto lásku si zachováte až do smrti tak, ako to chcete dnes sľúbiť: „budem  ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života“ …a keby ste ju nebodaj prestávali vidieť, viete, kde ju máte hľadať: Presne tam, kde ju našli mladomanželia v Káne: u Ježiša. Iba On je darcom tejto zrelej lásky.

Milí snúbenci Matúš a Oľga: Ľudia pri pohľade na mladomanželov, ktorí vychádzajú z kostola, si neraz povzdychnú: „Tak, už to majú za sebou“. Ja Vám chcem povedať, že všetko máte pred sebou. Čaká Vás život, ktorý bude každý deň preverovať Vašu vzájomnú lásku. Deň čo deň budete objavovať pravdu o sebe samých a učiť sa, ako milovať toho druhého nielen s tými dobrými, ale aj so zlými vlastnosťami.

Manželstvo vyžaduje veľa obety a sebazapierania. V mene lásky a vzájomného vzťahu, sa manželia neraz zriekajú svojich osobných záujmov, pohodlia, kariéry… V dnešnom svete vyvstáva otázka: Kde nájsť silu obetovať sa, pokorne sa učiť milovať jeden druhého? Odpoveďou je dnešné evanjelium. Keď sa minulo víno, Panna Mária povedala sluhom: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Toto je kľúč k šťastnému životu.

Aj Vás, milí snúbenci, život postaví neraz ako manželov pred dôležité a neľahké rozhodnutia. Celý život sa budete učiť žiť ako manželia. Každý deň si znova a znova budete dokazovať svoju lásku. Lebo nielen človek, ale aj láska je ako víno. Ona musí zrieť, dozrievať, aby ste boli šťastní. K dozrievaniu vašej lásky potrebujete, podobne ako sluhovia v evanjeliu, poslúchnuť Ježiša. Nech by ste mali v živote akýkoľvek problém, vždy sa v modlitbe obráťte na Neho.

Milí snúbenci, oddnes nech vám pohľad na pohár vína vždy pripomenie vašu lásku. Lásku, ktorá pomaly rastie a dozrieva; lásku, ktorú pred oltárom Boh požehnal.

Zdieľať na Facebooku