Obrázok k článku

Mt 6, 22-33

Drahí bratia a sestry! Dúfam, že dnešné evanjelium sa pre nás stane slovom života, pretože nám pomáha spoznávať pravdu o sebe a živote okolo nás.

Pred pár desaťročiami bolo u nás slovo bezdomovec takmer neznáme, ale dnes patrí do našej reality. Niektorých stretávame aj pri našom chráme, každý deň, o iných sa dozvedáme z tlače, alebo televízie. Mnohokrát sa nad niektorými pohoršujeme, lebo si myslíme, že keby trochu viac hýbali rozumom, nemuseli tak dopadnúť. Niektorí im prejavujeme súcit a veríme, že je potrebné zlepšovať im ťažkú situáciu.  Sú aj takí, ktorí si ich absolútne nevšímajú. Mnohokrát ich odsudzujeme a ich spôsob života nazývame „nedôstojný“

Otázky z dnešného evanjelia: „čo budeme jesť?, čo budeme piť? čo si oblečieme?“ trápia všetkých. Ak by si niekto myslel, že si v živote tieto otázky nekladie, tak je to pravdepodobne preto, že je už skutočným kresťanom, alebo pretože si už stihol narobiť zásoby peňazí, potravín na dlhé roky, alebo preto, že človek sa prestal zaujímať o život. Berie život na ľahkú váhu. Ježiš nás chce upozorniť na toto nebezpečenstvo nezáujmu, pretože človek je povolaný hľadať, skúmať a objavovať cestu odkiaľ k nemu prichádza život. Tých ciest medzi, ktorými si máme vybrať nie je veľa, sú iba dve, a my sa musíme rozhodnúť.

Kristus hovorí len o dvoch možnostiach. Hovorí iba o dvoch spôsoboch života: Nik nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžeme slúžiť Bohu aj peniazom. Dnes máme na výber. Buď prežijeme náš život s Bohom alebo bez Boha, žiadna stredná cesta neexistuje. Každý z nás si môže vybrať iba medzi týmito dvoma možnosťami. Podľa toho, čo si dnes vyberieme budú závisieť všetky naše postoje, celý náš život.

Kristus dnešným evanjeliom vyzýva nás všetkých a chce nám povedať: Nebuďte spoločníkmi sveta! Nie je to výzva, ktorá zbytočne obmedzuje, ale je to výzva, ktorá chráni život. V živote je mnoho ciest, ale Ježiš hovorí: výlučne ja som správna Cesta.

Ja, verím, že každý z nás, ktorí sme tu, je natoľko múdry, že si vyberie práve večný život, ktorý nám ponúka Kristus. To, čo ponúka dnešný svet – je pominuteľné a nič z toho nemôže byť v našom živote na prvom mieste.

Kristus nám ponúka väčšiu hodnotu, ponúka nám večný život. Ak si uvedomíme túto hodnotu, tento poklad, potom aj náš deň, náš život, naše vzťahu budú iné.

Ako príklad si skúste predstaviť, že by nejaký núdzny človek, ktorého každý deň sužujú myšlienky, čo bude jeho rodina jesť, piť, podal tiket a večer pri pozeraní výsledku by sa dozvedel, že vyhral milión eur. Čo si myslite, aká by bola jeho prvá myšlienka ráno, keď sa zobudí? On by sa zobúdzal s vedomím, som milionár, som boháč. Už by nemusel myslieť na to, čo budú jesť jeho deti aj on.

Niečo podobné sa môže stať aj nám v našom živote. Ak si uvedomíme hodnotu večného života, ktorý nám ponúka Kristus. Skúsme si predstaviť, ako by vyzeral náš deň, keby naša prvá myšlienka po prebudení bola zameraná na toto bohatstvo večného života? Možno, že niekoho by toto bohatstvo viedlo k zmene života. Určite všetkých nám by uvedomenie si tohto bohatstva pomohlo ďakovať Bohu za tento život, ktorí teraz žijeme. Tento život, ktorý máme je nádherný, ale iba vtedy ak ho  žijeme naplno s Kristom.

Zdieľať na Facebooku