Obrázok k článku

Mk 9, 17-31

Drahí bratia a sestry!

Sú posadnutia skutočné? Hoci sa zdá, že zlí duchovia, ktorí posadnú telo bezmocného človeka existujú len v horrorových filmoch, poprípade sme ochotní  akceptovať ich pôsobenie v dobe Ježiša Krista, zmienky o nich sa vyskytujú aj dnes. Spomeniem niekoľko prípadov, kedy ľudí démoni naozaj posadli.

Michael Taylor – Michael Taylor a jeho žena Christine žili v malom britskom mestečku Ossett. Boli veľmi pobožní a stali sa členmi kresťanskej modlitebnej skupiny, ktorú viedla istá Marie Robinsonová. Počas jedného zo stretnutí odrazu Christine obvinila svojho muža z toho, že má s vedúcou skupiny pomer. Ten zrazu začal chrliť nadávky a napádať ľudí. Jeho agresívne správanie trvalo celé mesiace, až kým jeho žena neprivolala kňaza, ktorý vykonal exorcizmus. Vyhnal z Michaelovho tela 40 démonov, no ten najzákernejší v ňom ostal. Keď kňaz odišiel, Michael brutálne zavraždil svoju ženu a psa a policajti ho našli potulovať sa ulicami Ossettu, pričom bol pokrytý krvou. Súd ho umiestnil do psychiatrickej liečebne.

Francesco Vaiasusa. Sám v svojej knihe opisuje posadnutie, ktoré zažil. V roku 2002, keď mal tridsaťjeden rokov, navštívil kňaza – exorcistu. Po modlitbe exorcizmu zistili, že sa jeho tela zmocnil satan a dvadsaťsedem légií démonov. Od tej chvíle začal osemročný boj s diablom. Francesco sa však postupne celkom uzdravil, vďaka zásahu Krista v osobe exorcistu zažil oslobodenie od Zlého. Počas exorcizmu odhalili, že jedna ich rodinná známa Francesca zasvätila zlému počas rituálu, ešte keď bol dieťa. Dala sa mu napiť nejakej tekutiny. Tento Francesco sa stal nevinou obeťou.

Posadnutia sú skutočné aj dnes.  V dnešnom evanjeliu sa Ježiš pýta otca, ktorého syn bol posadnutý: „Odkedy sa mu to stáva? Otec odpovedal „Od detstva“. Pravdepodobne ani sám otec nevedel čo sa udialo, a ani samotné evanjelium nám o tom nič podrobnejšie nehovorí.

Pravda je tá, že pokúšaniu diabla sme vystavení všetci po celý život. Vieme však, že Boh nás nikdy neopustí, ani vtedy, keď sme vlastnou vinou padli do osídiel diabla. Je milosrdný Otec, ktorý prichádza na pomoc aj v situáciách, ktoré sme si sami zavinili. Je dobré vedieť, že nás satan môže mimoriadne a ťažko zasiahnuť a poznať príčiny a spôsoby, aby sme sa tomu mohli vyhnúť. Rozlišujeme štyri dôvody – niektoré zavinené, niektoré nie.

Prvý, nezavinený dôvod vzniká z iniciatívy diabla: Boh to dopustí, no nezasiahne hneď, lebo vie, že ide o človeka dobrého, ktorý sa po tejto skúške ešte viac zdokonalí a posvätí. Sú to prípady mnohých svätcov, ktorých sa diabol zmocňoval, trápil a týral ich, škodil ich zdraviu a robil hmotné škody

Druhý, zavinený dôvod je tvrdohlavé zotrvávanie v ťažkých hriechoch, keď človek odmieta uznať vinu, ľutovať a robiť pokánie. Je to prípad Judáša Iškariotského.

Treťou a najčastejšou príčinou je, keď sa človek dobrovoľne rozhodne zásadne robiť zlo, spôsobovať telesnú, duševnú a hmotnú škodu. Konanie zla môže mať rôzne formy, ako čarovanie, obmedzovanie slobody, preklínanie,  satanské  ríty  a  pod.

Štvrtým dôvodom, ktorým sa do duše otvárajú diablovi dvere, je praktizovanie okultizmu. Sem spadá čarodejníctvo, mágia, špiritizmus a satanizmus.

V Taliansku navštevuje 13 miliónov ľudí čarodejnice a vykladačky kariet. Zúčastňujú sa špiritistických zasadnutí, kde sa pokúšajú vyvolávať duše mŕtvych. Existujú aj špecializované diskotéky s pevným programom: alkohol, droga, sex a nakoniec schôdzka satanskej sekty. To všetko sa robí v mene práva na slobodu. Aj konanie rôznych zvráteností sa zdôvodňuje právom človeka na slobodu. Všetky takéto praktiky sú vlastne dokorán otvorené dvere diablovi.

Masmédiá majú obrovský vplyv na formovanie názorov, mentality, morálky a správanie sa ľudí. Tlač, film, televízia, internet by mali pobádať ľudí na konanie dobra. Bohužiaľ, všetky sú preplnené násilím, sexom a hororom. Preto sa zo spoločnosti vytráca povedomie potreby konať čestne, otupuje sa mravné cítenie, hanblivosť a cudnosť. Prestáva sa odlišovať dobro od zla a oslabujú sa rodinné zväzky. A pokiaľ ide o manželstvo, vytráca sa v spoločnosti nielen jeho sviatostná forma, ale aj civilná, občianskoprávna forma. Skrátka, mladí ľudia si zvykajú spolu žiť len tak, bez záväzkov vyplývajúcich z manželskej zmluvy, často vraj „na skúšku“. A keď sa napokon aj zoberú, o pár mesiacov sa rozvádzajú. A toto všetko je triumfom diabla.

Diabol nezostal pri používaní “zastaraných“ spôsobov zvádzania človeka. Dokonale ovláda moderné technológie. Buďme veľmi opatrní a dôkladne skúmajme čo sa nám predkladá či už v médiách, knihách, filmoch a čo nám ponúka dnešný svet.

Zdieľať na Facebooku