Obrázok k článku

31.12. 2023.

Bratia a sestry!

Myslím si, že väčšina z nás pozná túto hádanku: „Nemá to nohy a predsa to beží. Čo je to?“ Odpoveď znie – „čas”. Sme na konci roka, kedy sa viac zamýšľame nad časom. I keď je silvestrovská noc taká istá ako každá iná, predsa sa počas nej niečo mení a všetci to musíme akceptovať a rešpektovať. Zmení sa číslo roku a práve toto meniace sa číslo nám dáva poznať, že sme o čosi starší. Poukazuje aj na to, že sme v našom pozemskom putovaní zas o čosi bližšie nebeskému cieľu.

Dal som si tú námahu a prepočítal, koľko času nám všetkým bolo nadeleného počas roka 2023. Rok má 365 dní, ako to poznáme. No ale už málokto vie, že má 8 760 hodín, 525 600 minút a 31 536 000 sekúnd. Sú to naozaj vysoké čísla. A na začiatku roka sme stáli pred týmito sekundami, minutami, hodinami, týždňami, či mesiacmi a bolo len na nás, ako ich využijeme a čím ich naplníme. Ten istý čas, ktorý je darom od Boha, bol darovaný všetkým rovnako. Niekto ho mohol naplno využiť, iný zase premárniť. Jeden ho naplnil konaním dobra, druhý zase nespravodlivosťou. Ďalší bojoval za pravdu, iný zase šíril lží a klamstvá. Sú aj takí, ktorí svoj čas darovali v službe a obetovaní sa pre druhých, iní ho zase využívali sebecky iba pre svoje vlastné dobro. A tak by sme mohli pokračovať ďalej.

Čas je veličina, v ktorom žijeme a nemáme ho úplne pod kontrolou. Ale vieme ovplyvniť to, čím svoj čas naplníme a ako ho využijeme alebo premárnime. Nevieme však ovplyvniť, koľko času života máme na tomto svete. Táto kompetencia je iba v rukách Boha. Nuž a to, čo človek nemá celkom pod kontrolou, pred tým cíti strach.

Dnes, na konci odchádzajúceho roka 2023, isto každý z nás sa na chvíľu zastaví a zaspomína na to, čo všetko počas uplynulého roka prežil. Ja osobne si otvorím svoj g-mailový kalendár a postupne si prejdem týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom … a spomínam – na hodiny náboženstva v škole a čas strávený so žiakmi i učiteľmi …, na množstvo stretnutí s ľuďmi …, na udalostí radostného či smutného charakteru, ktoré som musel pripraviť a zrealizovať. Na konci roka si zakaždým uvedomím, že rok je dosť dlhá doba, počas ktorej sa dá toho urobiť skutočne veľa. A niekedy mám pocit, že už niekedy až príliš veľa. Ale kým človeku slúži zdravie a chce sa mu, nemal by sa sťažovať.

Aj preto som si dnes spomenul na slová o čase v knihe Kazateľ. Vnímanie času v Starom zákone je také, že všetky životné udalosti majú svoje presné vymedzenie v čase. Čas v biblickom poňatí nie je ako rieka, ktorá sa valí z neznáma do neznáma. Nie je to ani voda, ktorá odchádza a znova sa vracia. Biblické zjavenie nás učí vo všetkom vidieť presný plán. Takéto chápanie potom vylučuje, aby sme určité udalosti v živote vnímali len ako náhodu alebo výsledok tzv. slepého osudu.

Mohli by sme teda povedať, že každá udalosť je podriadená Božej vôli. Jeho všemohúcnosť vládne nad celým bytím a Božia láska vedie všetko dianie k svojmu cieľu. Biblické poňatie času je teda celkom iné ako napríklad vnímanie času v pohanských náboženstvách, kde všetko je postavené na svojvôli bohov. Biblické chápanie času je taktiež iné ako vnímanie tohto fenoménu v islame, ktorý skôr všetko odovzdáva do rúk osudu. Kniha Kazateľ hlása vieru v Božiu absolútnu zvrchovanosť nad dobrým i zlým v behu tohto sveta. Tma, rovnako ako svetlo, stoja pod Božím vedením. Nakoniec svoje pozitívne smerovanie majú v Božích plánoch aj negatívne stránky života. Aj samotná smrť stojí v službe životu. Apoštol Pavol v jednom zo svojich listov vyznáva, že tým, ktorí  milujú Boha, všetko slúži na dobré.

Z prečítaných slov sa dozvedáme, že nie človek, ale Boh určuje čas zrodenia i smrti. Rovnako ako dobu sadenia, či štepenia stromov alebo čas žatvy. Začiatok či koniec života preto nie je vecou náhody. Rovnako tak poriadok v prírode a striedanie počasia sa nedeje náhodne. Naopak! Všetko sa deje v čase, ktorý určuje Boh. Svoje kladné poslanie rovnako tak majú chvíle plaču, ako aj dni smútku.

Drahí bratia a sestry, dnes na konci roka 2023, keď cítime, akoby sme boli zmietaní časom, ktorý nemáme vo svojich rukách, chceme nájsť upokojenie a uistenie, že nad ním vládne Boh. A my nie sme v rukách času, ale predovšetkým v Božích rukách. Preto sa nemusíme báť. Ale dnes by sme si mali uvedomiť, že všetko v našom živote, dobré i zlé, má svoj čas, zmysel a miesto. Nie sme teda hračky v rukách osudu a času. Sme milované deti v rukách milujúceho Otca. A to je podstatný rozdiel, pretože našou budúcnosťou a vlasťou je večnosť, ktorú nám Boh vložil do sŕdc. Pravdu v tomto smere má sv. Augustín, ktorý vo svojom diele Vyznanie píše: „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe.“ A to je tá večnosť, ktorú nám Boh vložil do sŕdc. Večnosť, po ktorej máme túžiť nielen dnes, ale aj počas celého roka 2024.

Bratia a sestry, verím, že tak, ako sme s Bohom prežili rok 2023, tak s Ním prejdeme aj do Nového roka 2024. A budeme s ním žiť, jemu ostaneme verní aj počas ďalších dní, ktoré sú pred nami. Veď jedine v Bohu je naša budúcnosť i nádej. Amen.

 

Zdieľať na Facebooku