Obrázok k článku

25.12. 2023

Drahí bratia a sestry!

Na začiatku môjho príhovoru by som vám všetkým rád položil otázku, ktorú vyslovil Ján Krstiteľ. On poslal svojich učeníkov za Ježišom, aby sa ho opýtali na veľmi dôležitú skutočnosť: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ (Mt 11, 3)

Dovolím si povedať, že táto otázka dodnes nestratila na svojej aktuálnosti. Práve naopak! Tak, ako bola dôležitá za dní Jána Krstiteľa, je podstatná aj počas tohtoročných sviatkov.

A dnes k nám zaznievajú aj iné otázky. Má ešte Ježiš Kristus čo povedať aj v dnešnej dobe, alebo je to už iba pozlátok, ktorý o chvíľu stratí svoj lesk? A možno nám už stačí iba vianočný stromček, darčeky a svetielka. Je aj pre nás Ježiš Kristus Božím Synom? A pretože sú to veľmi dôležité otázky, odpovedať by sme mali ešte dnes.

Jedna z odpovedí by mohla znieť takto. V histórii nepoznáme nikoho tak známeho, ako bol Ježiš Kristus. Keby sme aj našli niekoho výnimočného a porovnali ho s osobou Ježiša, tak by neobstál. Napoleon, ktorý bol slávny vojvodca a je veľmi známy aj dnes, povedal na ostrove svätej Heleny tieto slová: „Alexander Veľký a Napoleon založili ohromnú ríšu, ohromné kráľovstvo. Ale ešte za nášho života sa to všetko rúca a rozpadáva. Je len jediný, Ježiš Kristus, ktorý založil takú ríšu, ktorá nemá konca a ktorá nepadne.“

Nikto nemôže poprieť pravdu, že Ježiš vládne dejinami po celé tisícročia. To je jasný dôkaz, že Ježiš Kristus je skutočne ten, ktorý prišiel ako Boží Syn.

Ďalšou odpoveďou na otázku je požiadavka Ježiša, aby sme milovali svojich nepriateľov (por. Mt 5, 44). Toto je najťažšia úloha, ktorú od nás Ježiš žiada. Možno si povieme, že je to príliš prehnaný nárok. Ježišovo učenie však prináša budúcnosť tomuto svetu. Pokiaľ má svet žiť v mieri a pokoji, potom sa musí riadiť Ježišovou požiadavkou – láskou ku každému človeku. Mahátma Gándhí, ktorý síce nebol kresťanom, povedal: „Niet nič lepšieho nad evanjelium. Ale nestačí to len opakovať. To evanjelium sa musí uskutočniť.“ My to evanjelium máme. Naša Gréckokatolícka cirkev podľa tohto evanjelia nesie svoje meno. My to evanjelium musíme aj žiť a v praktickom živote ho uskutočňovať.

Dnes si musíme uvedomiť, že Ježiš nie je iba historickou postavou z dávnej minulosti. Ježiš dodnes hýbe ľudským srdcom. Keď si spomenieme na akúkoľvek historickú postavu, alebo o nej čítame veľa kníh, vždy bude patriť do histórie. Ostane nám iba spomienka. Na druhej strane je Ježiš, ktorý nie je mŕtva osobnosť a spomíname na ňu iba počas Vianoc. Ježiš Kristus hýbe človekom a pohol už mnohými životmi. On žije aj v dnešnej dobe medzi miliónmi ľudí. On aj v tomto vianočnom čase stojí pred nami a stojí nielen ako nejaká historická postava. Stojí ako malé dieťa, ktoré volá: „Chceš ma nasledovať?“

Drahý brat a sestra, novonarodený Ježiš stojí počas týchto vianočných sviatkov aj pred tebou a prihovára sa ti: „Ja som kvôli tebe opustil nebo. Vzal som si telo človeka a narodil sa v jasliach. Ja som pre teba dal život na Golgote a volám ťa, aby si ma nasledoval. Chceš ísť za mnou?“

Možno aj preto sme sa tu dnes zišli, aby sme toto Ježišovo pozvanie prijali. Kiežby každý jeden z nás započul Ježišov hlas a rozhodol sa pre Neho!

Zdieľať na Facebooku