Obrázok k článku

1. Január – NEOCENITEĽNÝ BOŽÍ DAR ČASU

Bratia a sestry, Erich Kostner kedysi povedal: „Pamätaj na piate prikázanie; Nezabíjaj čas“. Koniec starého roka a začatie nového je šancou k hlbokej úvahe. Starý rok sa skončil a nenávratne sa utopil v oceáne večnosti. Uplynulý čas už žiadna sila nedokáže navrátiť. Čo sa totiž stalo, nemôže sa odstať.

Čo prinesie so sebou Nový rok, ktorý iba začal? Nevieme. Pred nami je táto budúcnosť ukrytá a vie o nej iba Boh. No jedno však vieme, že náš čas tu na zemi je obmedzený. Boh nám dáva Nový rok, aby sme tento dar času využili lepšie, ako doteraz. A ak sa dožijeme aj konca tohto roka, aby sme znova neľutovali to, čo sme zmeškali.

Zastavme sa a uvažujme, koľko sme už premárnili času vo svojom živote, koľko bolo stratených minút, hodín, mesiacov, rokov? Určite tragický je osud človeka, ktorý vo chvíli smrti zistí: ‘bezmyšlienkovitým spôsobom som premárnil väčšinu času môjho života’.

Márnime čas, keď chýba ranná modlitba, keď sa neučíme, keď neprehlbujeme naše poznanie, keď sme leniví a končíme deň opojení alkoholom alebo užívaním iných omamných látok.

Márnime čas, keď nedokážeme milovať ani Boha, ani ľudí. Keď sa z niekoho vysmievame, ohovárame, keď klebetíme. Keď bezmyšlienkovito a nekriticky vyhovárame, že na nič nemáme čas.

Boh nám dal čas, aby sme ho dobre využívali, aby sme sa rozvíjali nielen fyzicky a intelektuálne, ale aj duchovne. Či chceme týmto spôsobom dobre využívať čas a duchovne sa obohacovať?

Treba sa teda zamyslieť a položiť si na prelome Starého i Nového roka niekoľko otázok: Aký bol pre nás ten Starý rok? Priblížil nás k Bohu a k našej šťastnej večnosti? Predovšetkým, akým smerom sa uberá v tejto chvíli náš život?

Sme čestnejší ako pred rokom? Modlíme sa lepšie, ako pred niekoľkými rokmi? Sme voči ľuďom dobrosrdečnejší a máme viac pochopenia? Staré príslovie hovorí: „Tak, ako sa konárik ohýba, tak strom rastie“. Inými slovami, ak sa náš život uberal zlým smerom v uplynulom roku, tak aj v tomto roku pôjde zlým smerom. Ale ak vykonávame v ňom zásadne zmeny, môže sa nasmerovať k lepšiemu.

Napríklad, ak každým mesiacom v roku sa stávame menej čestní, tak pravdepodobne nebudeme takí čestní v Novom roku a v budúcnosti. Ak sa každým míňajúcim rokom stávame čoraz viac tvrdošijní, netrpezliví, tak pravdepodobne nebudeme menej tvrdošijní a viac trpezliví v budúcnosti. Ak sme sa v uplynulom roku modlili čoraz horšie, tak pravdepodobne sa nebudeme modliť lepšie i v tomto Novom roku. To isté možno povedať o každej inej oblasti nášho morálneho i duchovného života.

Čo teda musíme urobiť, ak zistíme, že náš život sa uberá zlým smerom? Ako môžeme túto situáciu odvrátiť? Prvým krokom, ktorý musíme v tejto situácii urobiť, je naše úprimné priznanie sa k tomu. Je to veľmi ťažký krok, ale súčasne veľmi dôležitý. Nie je totiž ľahké priznať sa k omylu.

Nasledujúcim krokom musí byť nastavenie konkrétneho programu správania, ktorý zmení naše zlé návyky. Napríklad, ak sa nemodlíme, musíme si odteraz rezervovať isté množstvo času na modlitbu ráno i večer. To isté sa týka iných našich zlých návykov a zanedbaní. Ak chceme vykonať zásadnú zmenu v našom duchovnom a morálnom živote, musíme začať solídne na sebe pracovať. Začiatok Nového roka je skvelou šancou na to, aby sme si urobili dobré predsavzatia. Pri tejto príležitosti sa mnoho ľudí rozhoduje zmeniť k lepšiemu vo svojom živote.

Môžeme si byť úplne istí, že ak urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme tento Nový rok prežili dobre, tak Boh zo svojej strany nám určite neodmietne svoju milosť a pomoc.

Anglická spisovateľka Minnie Haskins napísala pekný verš o nádeji, ktorú každý z nás spája so začiatkom Nového roka: „Poprosila som strážnika stojaceho pri vrátach Nového roka: «Daj mi svetlo, aby som mohla bezpečne kráčať do neznáma!». On odpovedal: «Choď smelo do temnôt! Iba vlož svoje dlane do Božích rúk. Bude to pre teba lepšie ako svetlo a bezpečnejšie ako cesta, ktorú poznáš».“

Bratia a sestry! Vložme teda celý Nový rok s tým, čo on so sebou prinesie, do rúk Boha, ktorý nás miluje. Bude to pre nás lepšie ako svetlo a bezpečnejšie ako cesta, ktorú poznáme.

Zakončime našu úvahu radou, ktorú nám na prahu Nového roka hovorí sv. Augustín: „Zver svoju minulosť Božiemu Milosrdenstvu; svoju súčasnosť Jeho Láske; a svoju budúcnosť, Jeho Prozreteľnosti“.

Zdieľať na Facebooku