Obrázok k článku

Všetkých Svätých

Drahí bratia a sestry, dnešná slávnosť Všetkých Svätých nás musí presvedčiť, že nie svet, ale Kristus má pravdu. Súčasný svet nám často adresuje cez masmédiá: „Zabudnite na Krista a Jeho náuku. Nikdy nebudete svätí, nikdy sa Mu nebudete môcť podobať.

Avšak Kristus nikdy nežiada čosi, čo je nemožné. Žiada od nás ťažké veci, avšak nie nad naše sily a možnosti. Nasledovanie Ježiša a život podľa Jeho náuky je absolútne možný pre každého z nás. Svedčia o tom svätí, ktorým v dnešný deň vzdávame našu úctu.

Kto sú svätí? Boli ľuďmi podobnými nám: muži, ženy, deti; pochádzajúci z rôznych národností, žijúci v rôznych časoch, plniaci rôzne povolania. Viac ako 40 000 mien týchto duchovných sa nachádza na oficiálnom zozname Kristovej Cirkvi. To však nie sú všetci. Žilo totiž a žije na svete milióny anonymných svätých, ktorých života a činy neboli Cirkvou a ľuďmi spoznané, avšak oni sú svätí v Božích očiach.

Čo ich urobilo svätými? Svätí boli ľudia, ktorí mnohokrát boli chudobní, bohatstvo, peniaze neboli pre nich najväčšími a najdôležitejšími hodnotami. Boli tichí, láskaví, delikátni, odpúšťajúci. Túžili po spravodlivosti, bojovali o ňu pre všetkých ľudí. Boli milosrdní, čistého srdca, tvorili pokoj. Pre Krista a Jeho náuku boli zavrhnutí ľuďmi, trpeli prenasledovania, mučenie, ba dokonca smrť.

Svätosť je aj našim povolaním. Hovoria o tom na mnohých miestach stránky Svätého Písma: V Knihe Levitikus čítame nasledujúce slová: „Buďte svätí, lebo Ja som svätý!“ (Lv 14, 45). To, že sme povolaní k svätosti, pripomína nám mnoho ráz aj Kristus na stránkach Evanjelií. Skoro v každom liste povzbudzuje veriacich k svätosti sv. Pavol: „Totiž Božia vôľa je vaše posvätenie“ (1 Sol 4, 3). Zasa sv. Peter hovorí: „Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní“ (1 Pt 1, 15).

Bohužiaľ, mnohí z nás, keď počujú slovo „svätosť“ sa usmievajú a krčiac ramenami, hovoria: – To nie je pre mňa. To ma nezaujíma. Avšak v duši každého človeka sa skrýva túžba po svätosti. Ona sa prejavuje hoci aj v kulte filmových hviezd: idolov športu, zábavy či estrády. Svedčí o tom aj vrodený pud k dosiahnutiu veľkosti a slávy.

V bežnom myslení svätosť veľmi málo stojí, lebo svätými sa ľudia už rodia. Nejestvuje nič klamnejšie! Lebo byť svätým, to neznamená svätým sa narodiť. Byť svätým to neznamená kohosi nasledovať, kto bol mučeníkom za vieru pred niekoľkými storočiami.

Byť svätým, to znamená nasledovať obyčajných ľudí, ktorí žili v obyčajných časoch, tak ako my žijeme v obyčajných časoch. To znamená nasledovať ľudí, ktorí sa smiali i plakali, tak ako sa my smejeme i plačeme. To znamená nasledovať ľudí, ktorí boli slabí i hrešili, ale povstali zo svojich pádov, keď vyznávali svoje hriechy vo sviatosti pokánia, tak ako i my to robíme. Byť svätým to znamená nasledovať ľudí, ktorí padali, ale z lásky k Bohu vstávali z pádov, aby ešte lepšie plnili životnú misiu, ktorú im zveril Boh.

Traja klerici diskutovali v seminári o tom, aké vysvetlenie Evanjelia je podľa nich najlepšie. Prvý z nich povedal: „Ja mám rád vysvetlenie, ktoré je v Biblii Tisícročia“. Druhý poznamenal: „Ja mám rád komentár od Romaniuka“. Tretí zasa potrvrdil: „Ja mám najradšej vysvetlenia mojej mamy. Ona totiž vysvetľuje Evanjelium prakticky v každodennom živote“.

Keď sa dnes radujeme zo slávy, akou Boh obdaril naše sestry a bratov, prosme súčasne vrúcne Boha na ich orodovanie, aby sme i my plnili naše povolanie a stávali sa svätými.

Zdieľať na Facebooku