Obrázok k článku

Jn 7, 37-52; 8,12 Zostúpenie Svätého Ducha

Kto je to? – spýtal sa malý chlapec matky v kostole, pričom ukazoval na veľkú farebnú vitráž, osvetlenú slnečnými lúčmi. To je svätý – odpovedala mama. A to? – To je tiež svätý – hovorila matka, pozerajúc na inú vitráž. Po nejakom čase na hodine náboženstva dieťa počulo otázku: Kto je svätý? A odpovedalo: – Svätý to je ktosi, cez koho svieti svetlo.

Je to prostá, ale hlboká odpoveď. Môžeme ju použiť vo vzťahu k sebe. Dobrý kresťan, to je ktosi taký, cez ktorého vyžaruje Svätý Duch.

Slávnosť, ktorú dnes slávime je pre nás príležitosťou, aby sme prehĺbili poznanie o úlohe Svätého Ducha vo svete, a zároveň odpovedali, kto je Svätý Duch. Pre nás kresťanov je to Boh, ktorý je s nami na ceste. On je ten, ktorý nás vedie a posilňuje. Tretia Božská osoba je živá aj dnes a zároveň oživuje všetko. Vo Svätom Písme vidíme, že Svätý Duch zohrával veľkú úlohu v troch udalostiach.

Prvou veľkou udalosťou je stvorenie sveta. Kniha Genezis hovorí, že tesne pred stvorením „Boží Duch sa vznášal nad vodami“. Svätý Duch, bol účastný na stvorení sveta.

Druhou veľkou udalosťou, v ktorej Svätý Duch plní významnú úlohu, bolo narodenie Krista. Anjel Gabriel pri zvestovaní odpovedal Márii: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn“ (Lk 1, 35). Teda ako vidíme, Svätý Duch mal účasť na počatí Ježiša.

Tretia veľká udalosť, v ktorej Svätý Duch plnil významnú úlohu, sa odohrala v deň Turíc. Tak ako sme to dnes počuli v prvom čítaní zo Skutkov Apoštolov: „Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Svätý Duch“ (Sk 2, 2-4).

Úloha Svätého Ducha sa neobmedzuje iba na tieto tri veľké udalosti, o ktorých som hovoril. Ten istý Svätý Duch, ktorý mal účasť na stvorení sveta, na narodení Krista a vzniku Cirkvi, má účasť aj v našich životoch dnes.

Svätý Duch nás chce každý deň napĺňať, aby sme boli naplnení jeho mocou. Dovoľme Mu to! Dovoľme Mu, nech nás napĺňa jeho pokojom, láskou, múdrosťou, pravdou.

Možno od momentu prijatia Sv. Ducha vo sviatostiach uplynul dlhý čas, to však neznamená, že Svätý Duch už tam nie je. Svätý Duch naďalej prebýva v nás, je s nami stále a vždy nám chce pomáhať. Každá dobrá myšlienka, vnuknutie, modlitba i skutok – sú Jeho ovocím. Svätý Duch nám chce darovať tieto dary. Potrebne je len prijať ich.

Jedná tradícia hovorí, že kráľovná Sofia mala dvoch synov – dvojičky. Títo mladí muži riadili kráľovstvo. Boli to mladí chlapci na dvoch trónoch. Ľudia si k týmto dvom mladým mužom chodili po rozsudky a rady a chlapci vládli s veľkou múdrosťou. Čo ale ľudia nevedeli, bolo, že za plátnom za trónom bola kráľovná Sofia, ktorá im šepkala, čo majú povedať. To je obraz Svätého Ducha.

Duch Svätý sa nám snaží pošepkať, aby sme sa správne v živote rozhodli. On je OSOBA, ktorá s nami vždy komunikuje. Potrebujeme iba otvoriť uši a robiť to, čo nám hovorí.

Ak príde Svätý Duch do nášho vnútra, určite spôsobí veľkú revolúciu v nás. Nebojme sa tejto revolúcie. Nebráňme mu urobiť zmenu. Bude to zmena k lepšiemu. Revolúcia Svätého Ducha volá nás veriacich k pokániu a zmene života. Cez túto revolúciu nastáne obnovenie vzťahu s ním. Otvorme sa jeho zmene.

Drahí bratia a sestry, nebojme sa tejto zmeny. Bude to zmena, ktorá obnoví naše rodinný, naše vzťahy.

Príď Svätý Duchu, požehnaj naše rodiny, nech budú odvážne vo viere. Amen.

Zdieľať na Facebooku