Obrázok k článku

Nedeľa Vzkriesenia! 2014

V Londýne je múzeum, v ktorom sú voskové figúry tých osobností, ktoré sa hlboko vpísali do ľudských dejín. Je zaujímavé, že medzi tými figúrami nie je postava Ježiša Krista i keď nik z tých, čo sú tam, nie je svetu tak známy ako on, lebo nik pre ľudstvo neurobil toľko ako on. Prečo nie je tam postava Ježiša Krista? Je to náhoda? Nie, to nie je náhoda. Všetci tí, ktorí sú tam znázornení voskovými figúrami, sú už mŕtvi. A my keby sme chceli hľadať Krista medzi mŕtvymi, museli by sme počuť hlas anjela: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych” (Lk 24,5-6). Teda Pán Ježiš je živý.

Je pravdou, že ho zabili, že zomrel na kríži. Ale je tiež pravdou, že tretieho dňa vstal z mŕtvych.

Toto Kristovo zmŕtvychvstanie musí mať dopad aj na náš život. Je pre nás veľkou výzvou, aby sme už teraz, za svojho pozemského života, robili niečo pre svoje vlastné zmŕtvychvstanie, aby sme raz vstali z mŕtvych pre večný život.

Kto z nás by nechcel byť vzkriesený pre večný život? Veď v každom z nás je veľká túžba po živote, nechceme zomrieť, chceme žiť a to večne žiť. Boh nás stvoril pre večný život a Kristovo zmŕtvychvstanie je zárukou, že tá naša túžba sa raz stane skutočnosťou. Ale nesmieme sa domnievať, že sa to stane bez nášho pričinenia. Najprv musíme povstať z hrobu svojich hriechov, aby sme potom v Kristovi mohli vstať z mŕtvych.

Osobné vzkriesenie je potrebné pre každého, kto chce byť vzkriesený pre večný život. Viem, že každý z nás má dobrú vôľu a chcel by zanechať svoje hriechy, ktoré už teraz prinášajú mnohé nešťastia. Len tú dobrú vôľu treba posilniť rozjímaním, čítaním Svätého písma, pravidelnou účasťou na liturgických sláveniach, pristupovaním ku sviatostiam a pravidelnou a častou modlitbou. Tieto povinnosti nám dávajú nádej, že budeme mať dosť síl na prekonanie svojich slabosti.

Dnešné „Christos Voskrese“ nech zaznieva napriek našim slabostiam, nech zaznieva pri našich stretnutiach a pozdravoch. Prajem Vám, aby Vás tieto veľkonočné sviatky naplnili pravou radosťou a silou, a zároveň aby Vzkriesený Kristus nám všetkým pomáhal k nášmu osobnému vzkrieseniu.

Zdieľať na Facebooku