Obrázok k článku

Veľký piatok 2014

Dnešný deň má prívlastok Veľký. Veľkým preto, lebo v ňom si pripomíname najdôležitejšie udalosti dejín spásy. Veľký piatok je veľkým, lebo udalosti, ktoré sa v ňom odohrali hovoria o veľkej Božej lásky k nám. – o Láske, ktorá nezostala iba pri slovách. Veľký Piatok je veľkým aj preto, lebo nás stáva pred veľké rozhodnutie. Ježišov kríž sa stáva miestom rozhodnutia, ktoré musí podstúpiť každý.

Vidíme to aj na zločincoch. Obaja zločinci bojovali proti moci rímskych okupantov, obaja boli odsúdení na smrť za svoje zločiny. No tu sa ich cesty rozdeľujú. Prvý sa posmieva. Ani v hodine svojej smrti nevidí nebezpečenstvo, ktoré hrozí jeho duši a aj pri umieraní myslí iba na pozemské veci.

Azda ste sa už stretli s nezriedkavým názorom: Budem veriť v Boha, budem praktizovať svoju vieru, už začnem chodiť na liturgie, budem viac myslieť nie len na seba, ale aj na druhých, ale ešte nie teraz. Ešte nie hneď. Neskôr. Potom… Nekajúci lotor na kríži nám je výstrahou. Tento lotor je varovaním, že na všetko raz môže byť neskoro. Aj na pokánie.

Druhý lotor priznáva svoju vinu. Hovorí: Sme spravodlivo odsúdení. Vie, že pred Bohom, pred Božím súdom nemá nič na svoju obhajobu. Neodsúva svoj hriech a obracia sa s dôverou na Toho, o ktorom vraví: Neurobil nič zlého.

Predstierať, že Ježiš neexistuje, – znamená len odsunúť nevyhnutné stretnutie s Ním. Pretože Ježiš nás čaká na konci každej cesty, ktorou sa vyberieme. Isť k Nemu znamená ísť cestou vnútornej vyrovnanosti, prispievať k pokoju medzi ľuďmi.

Druhý lotor neuteká od Ježiša. Naopak, obracia sa na Neho s dôverou. Verí, že jedine On mu môže pomôcť. Tento, vrah – lotor – no kajúci, je prvým človekom, ktorého Kristovo utrpenie zachraňuje.

Istý starý skúsený lekár vo svojich zápiskoch spomína:

Počas 50-ročnej lekárskej praxe som videl zomierať veľmi veľa ľudí. Videl som zomierať ľudí v rezignácií, v zatrpknutosti, videl som zomierať ľudí tak, ako hynú zvieratá. Videl som zomierať ľudí v zúfalstve. Zo všetkých ľudí, ktorých som videl zomierať, najspokojnejšie, najvyrovnanejšie zomierali kresťania – katolíci, ktorí boli zaopatrení sviatosťami. Akoby sa v ich pohľade zračilo to, čo sa dialo v ich vnútri. Vtedy, keď i oni upadali do hlbokej tmy, vtedy museli pocítiť svetlo, pretože tento odblesk sa ukázal na tvári takéhoto zomierajúceho človeka.

Bratia a sestry! Nachádzame sa vo Veľkom piatku. Je veľký tým, že pripomína najdôležitejšiu udalosť spásy. Vďaka tejto obete nemusí nik večne zahynúť. Vďaka smrti nevinného Ježiša život nikoho z nás nemusí končiť v zabudnutí a záhube. Veľký piatok je veľkým i preto, že je aj najdôležitejším rozhodnutím. Ako kedysi dvaja muži, aj my máme dve možnosti. Ako sa rozhodnem?

Zdieľať na Facebooku