Obrázok k článku

Homília svadba bohoslovca Petra Jambora

Drahí novomanželia Peter a Veronika, bratia a sestry!

Pri vstupe do jedného domu dôchodcov som si všimol jeden nápis, ktorý znel takto: „Iba život, ktorý žijeme pre ostatných má zmysel“. Je tam aj meno autora, ktorý to povedal: Albert Einstein.

Ľudia, ktorí tam bývajú, sú na Konci života. Vy, milá Veronika a Peter, ste na začiatku spoločného života v manželstve. Dnes bez pochybnosti ste hovorili: „chcem žiť pre teba, pre budúce deti, pre našu rodinu…“ Skôr alebo neskôr uvidíte, že žiť pre druhého, nie je vždy jednoduché a ľahké.

„Iba život, ktorý budete žiť pre seba, bude mať zmysel“ aj vtedy, keď do vášho života prídu nečakané situácie. Problémom alebo ťažkosťou sa môže stať fakt, že niekedy nevidíme zmysel, keď sa pre druhých obetujeme a keď ten druhý na našu lásku, námahu neodpovedá, môže vzniknúť otázka; má to zmysel?

Aj služobníci v dnešnom evanjeliu by si mohli povedať: „Aký má to zmysel čerpať 600 litrov vody zo studne, keď chýba víno?“

Čo tým nám chce evanjelium povedať? Alebo, aký ma zmysel dnešné evanjelium aj pre vás?

Víno, ktoré sa tak veľmi rýchlo míňalo na svadbe je stav prvotnej zaľúbenosti. Môže byť akokoľvek dobré a opojné, ale raz, skôr či neskôr sa minie.

Ako teraz ďalej? Je to koniec manželstva? V mnohých prípadoch bohužiaľ áno. Nie však pre kresťanov. Tu nastáva ta najťažšia fáza (“zázraku”) manželstva.

Nosenie vody každodennej všednosti, obety, verného plnenia povinností, lásky, úcty, porozumenia… Týmto všetkým treba napĺňať (“nádoby očisťovania”) a budovania vzájomného vzťahu. Azda sa to zdá ako namáhavá práca, úmorná a neprinášajúca ovocie, práca pri ktorej sa človek riadne unaví. Lenže iba toto je prameň, ktorý môže Ježiš premeniť na (“kvalitné víno”) osobného, trvalého prežívania manželskej lásky. Takéto manželstvo je následne vzorom pre ostatných.

Veronika a Peter: Milujete sa navzájom tak veľmi, že ste ochotní vzdať sa časti svojej slobody. Do dnešného dňa bol každý s vás slobodný rozhodnúť sa aj pre niekoho iného. Počnúc dnešným dňom sa vzdávate tejto slobody. Toto rozhodnutie je taktiež vaším vzájomným darom.

Zaľúbení ľudia sa niekedy oslovujú „ty môj poklad“. Neviem, či to platí aj vo vašom prípade. Je pravdou, že každý z vás má poklad a je pokladom. Je to poklad, ktorý Boh vložil do Veroniky, a ktorý ťa Peter k nej pritiahol. Takisto Pán vložil poklad aj do Petra.

Dnes ste sa obdarúvali týmto pokladom navždy. Ty Peter si prísahou sľúbil, že nikdy nebudeš hľadať tento poklad v inej žene, a ty Veronika sľúbila, že ho nebudeš hľadať v inom mužovi.

Na záver Vám chcem popriať, aby sa vám prvé víno vášho vzťahu minulo čo najneskôr. A ak sa vám minie, aby ste sa čo najskôr spojili pri nosení (“vody každodennosti”) s Ježišom. On vám opäť pomôže premeniť váš vzťah a nadobudnúť prvotnú lásku, lebo „Iba život, ktorý budete žiť pre seba bude mať zmysel“ Christos Voskrese!

Zdieľať na Facebooku